Endokrin Cerrahisi Derneği Ana Tüzüğü

DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ:
 
Madde 1 – Derneğin adı Endokrin Cerrahisi derneğidir. Derneği merkezi İstanbul ilidir. Şubesi yoktur.
 
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
 
Madde 2 – Derneğin Amacı:
Endokrin hastalıklarını bilimsel düzeyde ele almak, taramaları risk gruplarında yoğunlaştırarak erken tanı oranları yükseltmek ve tanı ile tedavi yöntemlerini, cerrahi, medikal, nükleer tıp, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, kemoterapi alanındaki modern yöntemleri bilimsel bir şekilde yaygınlaştırmaktır.
 
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için:
  1. İlmi etkinlikler düzenler,
  2. Çalışmalarını bilimsel dergi, bülten ve kitap halinde Türkçe ve çeşitli yabancı dillerde yayınlar,
  3. Konferans, kongre, tıp günleri, bilimsel toplantı, seminer, sempozyum ve oturumlar düzenler,
  4. Ödül, madalya, plaket verme gibi hekimlerin çalışma ve araştırmalarını teşvik edici özellikte faaliyet yapar,
  5. Üyelerin tıp bilgisini artırmak için kurslar düzenler,
  6. Aynı amaçlı bilimsel derneklerle işbirliği yapar,
  7. Dernek amacının gerçekleşmesini sağlayabilmek için gayrimenkul satın alabilir, satabilir,
  8. Her türlü ayni ve nakdi bağış alabilir,
  9. Gelir sağlamak amacı ile konser, sergi, balo ve benzeri sosyal faaliyetler düzenlerler.
  Tüzüğün tamamına ulaşmak için tıklayınız.