Tiroid Okulu

Tiroit Okulu Trabzon Toplantısı (25 Kasım 2017)

Endokrin Cerrahisi Derneği ve SBÜ Trabzon Kanuni SUAM Genel Cerrahi Kliniği işbirliği ile "Trabzon Tiroid Okulu" programı 25 Kasım 2017 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Trabzon ve çevre illerden gelen cerrah meslektaşlarımızla panelde "tiroid odüllerine" yaklaşım tartışıldı. Ardından "intraoperatif sinir monitörizasyonunun tiroidektomiye katkıları" sunuldu. Programın son bölümünde canlı ameliyat yayınında sürekli vagus uyarısı ile total tiroidektomi uygulandı. Programın gerçekleştirilmesinde katkıları dolayısı ile başta Prof. Dr. Uzer Küçüktülü olmak üzere tüm SBÜ Trabzon Kanuni SUAM ekibine teşekkür ederiz.

http://endokrincerrahisi.org/haber.php?id=491

Tiroit Okulu Mersin Toplantısı (16 Eylül 2017)

Endokrin Cerrahisi Derneği, Tiroid Okulu Programı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Mersin'de idi. Prof. Dr. Musa Dirlik, Prof. Dr. Koray Öcal, Prof. Dr. Tamer Akça ve Doç. Dr. Ahmet Dağ misafirliğinde gerçekleştirilen okulumuzda, tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu, tiroidektomi sonrası replasman tedavisi ve kılavuzlar eşliğinde nodüllere yaklaşım konularını sunumlar ve panel eşliğinde ele aldık.

İnteraktif katılımın yine yüksek olduğu okulumuzu canlı ameliyat yayını ile sürdürdük ve tiroidektomi ve intraoperatif nöromonitörizasyonu tüm yönleri ile tartıştık.

Mersin Üniversitesi'nin kıymetli öğretim üyelerine, Mersin ve çevresinden okulumuza katılan ve deneyimlerini aktaran tüm meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=475

endokrincerrahisi.org/files/file/Mersin-davetiye.pdf

Tiroit Okulu Diyarbakır Toplantısı (8 Temmuz 2017)

Endokrin Cerrahisi Derneği, Tiroid Okulu Programı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da idi. Prof. Dr. Yusuf Yağmur misafirliğinde gerçekleştirilen okulumuzda, tiroid nodüllerine yaklaşım algoritmalarını, güvenli tiroidektomi için preoperatif ve intraoperatif stratejileri ve intraoperatif nöromonitörizasyon konularını sunumlar ve panel eşliğinde ele aldık.

İnteraktif katılımın yine yüksek olduğu okulumuzu canlı ameliyat yayını ile sürdürdük ve tiroidektomi ve intraoperatif nöromonitörizasyonu tüm yönleri ile tartıştık.

Hem Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi, hem Dicle Üniversitesi'nin kıymetli öğretim üyelerine ve uzmanlarına, Diyarbakır ve çevresinden okulumuza katılan ve deneyimlerini aktaran tüm meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=463

http://endokrincerrahisi.org/files/file/diyarbakir-troid-okulu.pdf

Tiroit Okulu Şanlıurfa Toplantısı (06 Mayıs 2017)

Endokrin Cerrahisi Derneği, Tiroid Okulu Programı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Şanlıurfa'da idi. Prof. Dr. Ali Uzunköy misafirliğinde gerçekleştirilen okulumuzda, tiroid nodüllerine yaklaşım algoritmalarını, güvenli tiroidektomi için preoperatif ve intraoperatif stratejileri ve ameliyat sonrası replasman tedavisini sunumlar ve panel eşliğinde ele aldık. İnteraktif katılımın yüksek olduğu okulumuzu canlı ameliyat yayını ile sürdürdük ve tiroidektomiyi tüm yönleri ile tartıştık. Harran Üniversitesi'nin kıymetli öğretim üyelerine, Şanlıurfa ve çevresinden okulumuza katılan ve deneyimlerini aktaran tüm meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve katkıları için, ayrıca Merck firmasına destekleri için teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=444

http://endokrincerrahisi.org/files/file/urfadavetiye2.pdf

Tiroit Okulu Sivas Toplantısı (1 Nisan 2017)

Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu kapsamında geçen hafta sonu Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hasta örnekleri üzerinden hipertiroidide, tiroid nodüllerinde ve tiroid kanserinde güncel yaklaşım açısından karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunduk. Ayrıca canlı ameliyat yayını ile tiroid cerrahisinde sürekli vagus monitörizasyonu ve monitörizasyonun tiroid cerrahisine katkılarını konuştuk. Katılımcılarında aktif olarak katkılarda bulunuğu toplantı bizim açımızdan da oldukça verimli geçti. Tüm katılımcılara ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=433

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=428

Tiroit Okulu Denizli Toplantısı (31Mayıs 2014)

Endokrin Cerrahi Derneği Tiroid Okulu Eğitim toplantılarının 7. Denizli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıdaki panellerde tiroid nodüllerine yaklaşım, ince iğne aspirasyon biyopsisinin değerlendirilmesi, tiroidektomi endikasyonları ve güvenli tiroidektomi esasları, tiroidektomi esnasında sinir yaralanmala riskini azaltmak için sinir monitorizasyonu kullanımı tartışıldı. Toplantı esnasında tiroidektomi ameliyatı canlı yayını yapılarak güvenli diseksiyon prensipleri sinir monitorizasyonu toplantı salonu ile interaktif olarak paylaşıldı.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=326

Katılımcılar

Prof. Dr. Yasemin Giles, Doç. Dr. Fatih Tunca, Prof. Dr. Tarık Terzioğlu, Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı, Prof. Dr. Gökhan İçöz, Doç. Dr. Özer Makay

Program

9:00 - 10:30 : Nodüler Guatrlı Hastalarda Cerrahi Girişim Endikasyonları ve Girişimin Genişliği

· Cerrahi yaklaşım açısından laboratuar ve görüntülemenin rolü

  • İİAB hangi nodüllere yapılmalı?
  • Cerrah İİAB yi nasıl yorumlamalı?
  • Tiroidektomi endikasyonları ?
  • Tiroidektomi ameliyatları tanımı

· Hangi hastalarda total/totale yakın tiroidektomi yapılmalı/hangilerinde daha sınırlı cerrahi yapılabilir?

· Bilateral subtotal tiroidektomi geçerli bir kavram mı?

· Subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranları

10:30 - 10:40 : Kahve arası

10:40 - 12:00 : Canlı Yayınla İnteraktif Triodektomi ve Sinir Monitörizasyonu Tekniği

12:00 - 13:00 : Tiroidektomide Komplikasyon Rsikini Azaltan Pre ve İntraoperatif Stratejiler

· Tiroidektomi esnasında komplikasyon riskini arttıran faktörler

· Riskli hastada cerrahi strateji

· Komplikasyon riskini azaltmak için optimal cerrahi teknik

· Sinir monitorizasyonunun tiroidektomiye katkısı

· Sinir monitorizasyonu her hastaya yapılmalı mı?

Tiroit Okulu Zonguldak Toplantısı (01 Nisan 2014)

Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu’nun 8. toplantısı 01.04.2014 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Nejat Demircan’ın açılış konuşmasını takiben toplantıda nodüler guatrda cerrahi endikasyonlar, tiroidektomi komplikasyonlarını azaltmak için uygulanması gereken cerrahi prensipler ve sinir monitorizasyonu ile ilgili paneller yer aldı. Ayrıca canlı tiroidektomi ameliyat yayını esnasında toplantı salonu ile interaktif olarak güvenli tiroidektomi prensipleri , intraoperatif sinir monitorizasyonu uygulama tekniği ve sinir yaralanmalarını önlemek için sinir monitorizasyonunun katkısı paylaşıldı. Panellere Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Prof. Dr. Zuhal Erdem, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan , Doç. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Doç. Dr. Ali Uğur Emre, Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu’ndan ise Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek ve Doç. Dr. Fatih Tunca katıldı. Tiroid okulu toplantısının Zonguldak’taki organizasyonuna büyük emeği geçen ve içten bir misafirperverlikle Tiroid Okulu ekibini ağırlayan Doç.Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Doç. Dr. Ali Uğur Emre’ye, panellere katılan tüm öğretim üyelerine,tiroidektomi canlı yayını esnasında destek veren Op.Dr. Yalın İşcan ve Erkan Gök’e ameliyathane hemşire ve personeline ve sinir monitorizasyonu ekipman desteği için Surgimed firmasına teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=319

Tiroit Okulu Samsun Toplantısı (18 Mart 2014)

Tiroid Okulu’nun 7. Toplantısı 18.03.2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ında gerçekleştirildi. Ana konusu güvenli tioidektomi prensipleri ve intraoperatif sinir monitorizasyonu olan toplantıda iki panel ve bir total tiroidektomi ameliyatı canlı yayını yapılmış olup ayrıntılı program aşağıda yer almaktadır. Toplantıya ev sahipliği yapan OMÜ Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na, Anabilim Dalı başkanı Prof.Dr. Kenan Erzurumlu nezninde toplantıya destek veren tüm bilim dalı öğretim üyelerine,teknik destekleri için ameliyathane personeline ve sinir monitorizasyonu ekipman desteği için Fan Medika’ya teşekkür ederiz. Tiroid okulunun 8.toplantısının 01.04.2014 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılması planlanmıştır.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiroid Okulu Programı (18.03.2014)

09.00 - 09.30 Açılış

09.30 - 10.30 PANEL

NODÜLER GUATRLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE CERRAHİ GİRİŞİMİN GENİŞLİĞİ

Moderatör: Prof.Dr. Kenan Erzurumlu

Tartışmacılar: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Fatih Tunca,Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, Prof. Dr. Murat Danacı, Doç. Dr. Mehmet Kefeli

Öğrenim hedefleri

Cerrahi yaklaşım açısından laboratuar ve görüntülemenin rolü endokrinolog

İİAB hangi nodüllere yapılmalı

Cerrah İİAB yi nasıl yorumlamalı

Tiroidektomi endikasyonları

Tiroidektomi ameliyatları tanımı

Hangi hastalarda total/totale yakın tiroidektomi yapılmalı/hangilerinde daha sınırlı cerrahi yapılabilir

Bilateral subtotal tiroidektomi geçerli bir kavram mı?

Subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranları

11.00 - 12.00 Ameliyat

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00 Ameliyat

14.30 - 15.00 Intraoperatif sinir monitorizasyonu tekniği (Doç. Dr. Mehmet Uludağ)

15.00 - 16.00 PANEL

TİROİDEKTOMİDE KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTAN PRE- VE INTRAOPERATİF STRATEJİLER

Moderatör: Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Cafer Polat

Tartışmacılar: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Ayfer Kamalı Polat, Doç. Dr. Bülent Güngör

Öğrenim hedefleri

Tiroidektomi esnasında komplikasyon riskini arttıran faktörler

Riskli hastada cerrahi strateji

Komplikasyon riskini azaltmak için optimal cerrahi teknik

Sinir monitorizasyonunun tiroidektomiye katkısı

Sinir monitorizasyonu her hastaya yapılmalı mı?

Superior LS rutin uyarılmalı mı?

Sürekli sinir monitorizasyonu

İntraoperatif sinir kesisi durumunda ne yapılabilir?

Tiroit Okulu Erzurum Toplantısı (17 Şubat 2014)

Endokrin Cerrahi Derneği’nin yurt içi eğitim faaliyeti olan Tiroid Okulu’nun ilk toplantısı Ocak 2012’de Erzurum Atatürk Üniveristesi’nde yapılmıştı. Tiroid Okulu’nun 6. toplantısı 17.02.2014’de yine Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde bu kez paratiroid cerrahisi ile ilgili bir programla gerçekleştirildi. Toplantının teorik bölümünde primer hiperparatiroidide tanı ve görüntüleme yöntemleri,cerrahi yaklaşım şekilleri ve intraoperatif sorunlar ve tekniklerin irdelendiği bir panel yapıldı. Daha sonra ameliyathaneden toplantı salonuna canlı yayın sağlanarak paratiroid adenomu ve tiroid nodülleri olan bir hastada paratiroidektomi ve tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat esnasında rekürren laringeal sinir disekisyonu ve intraoperatif sinir monitorizasyonu uygulandı. Toplantıya İstanbul, İzmir ve Erzurum’dan olmak üzere geniş bir eğitimci kadrosu katıldı. Toplantıda eğitimci olarak Prof. Dr. Tarık Terzioğlu (VKV Amerikan Hastanesi), Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek(İÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı),Doç. Dr. Fatih Tunca (İÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı), Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı) ve Doç. Dr. Özer Makay (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı), ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden ise Prof. Dr. Güngör Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay yer aldı. Toplantıya eğitimci olarak katılan tüm üyelerimize, toplantının gerçekleşmesine olanak sağlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne ve yakın ilgileri ve gayretleri ile toplantıyı en iyi şekilde organize etmek için uğraş veren Prof. Dr. Güngör ve Müfide Akçay’a teşekkür ederiz. Ayrıca toplantı esnasında desteklerini esirgemeyen Johnson&Johnson firması bölge sorumlusu Cem Yıldırım ve Erdoğu Medikal’e teşekkür ederiz.

Tiroid okulunun 7. ve 8. toplantıları Mart ve Nisan 2014’de sırasıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Her iki toplantının da ana konuları güvenli tiroidektomi prensipleri ve sinir monitorizasyonu olup teorik toplantı yanısıra canlı tiroidektomi ameliyatı yayını, intraoperatif rekürren sinir diseksiyonu ve sinir monitorizasyonu yapılması planlanmıştır.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=314

Tiroit Okulu Kayseri Toplantısı (6 Aralık 2012)

Tiroid okulunun 5. toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur gerçekleştirdi. Toplantının teorik kısmı interaktif olgu tartışmaları olup, teorik bölümde tartışmacı olarak Prof. Dr. Engin Ok, Prof. Dr. Gökhan İçöz, Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Alper Akcan, Doç. Dr. Fatih Tunca ve Doç. Dr. Özer Makay katıldı. Teorik toplantıyı takiben Prof. Dr. Gökhan İçöz ve Doç. Dr. Özer Makay tarafından yapılan total tiroidektomi ameliyatı ameliyathaneden toplantı salonuna canlı olarak yayın yapıldı. Ameliyat esnasında total tiroidektomi prensipleri ve sinir monitorizasyonu hakkında ameliyat esnasında canlı olarak bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantıyı onurlandıran Sayın Rektör Fahrettin Keleştimur’a, toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na, katılımları ile toplantımızı zenginleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, Prof. Dr. Engin Ok ve Doç. Dr. Alper Akcan’a çok teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/haber.php?id=294

Tiroit Okulu Rize Toplantısı (13 Eylül 2012)

Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid okulu 13 Eylül 2012 tarihinde Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Rize Dedeman Oteli toplantı salonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Toplantı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz’ın konuşması ile açıldı. Prof. Dr. Arif Yılmaz tarafından Endokrin Cerrahisi Derneği üyeleri Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Adnan İşgör ve Prof. Dr. Yusuf Bükey’e ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Keskin tarafından ise Genel Cerrahi Anabilim Dalı üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Şahin’e plaket verildi. Toplantıda çevre illerden de yüksek katılım ile birlikte 53 katılımcı yer aldı. Toplantının ilk 3 saatlik teorik bölümüne moderatör olarak KATÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Çalık ve Prof. Dr. Mithat Kerim Aslan katıldı. Bu bölümde Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Adnan İşgör ve Prof. Dr. Yusuf Bükey tarafından tiroid nodüllerinde tanı ve cerrahi tedavi açısından yaklaşım, tamamlayıcı tiroidektomi ve zor tiroidektomiler konulu konuşmalar gerçekleşti. Ayrıca tiroidektomide rekürren sinir monitorizasyonu tekniği ile ilgili kısa bilgi verildi. Toplantının öğleden sonraki kısmında ise ameliyathaneden toplantı salonuna uydu aracılığı ile sağlanan yayın ile iki tiroidektomi olgusu katılımcılar tarafından canlı olarak izlendi. Ameliyat edilen her iki hastada da multinodüler guatr olup, birinde plönjan guatr mevcuttu. Her iki olguda da totale yakın tiroidektomi yapıldı. Ameliyat esnasında rekürren sinirler hem anatomik olarak bulundu ve takip edildi, hem de sinir monitorizasyonu ile rekürren sinirin bulunması görüldü. Tiroidektomide teknik olarak kolaylık sağlayan damar mühürleme sistemleri kullanıldı. Teorik eğitim ve ameliyat esnasında katılımcılardan gelen sorular çerçevesinde interaktif olarak tartışma ortamı oluşması verimli bir toplantı gerçekleşmesine olanak sağladı. Toplantının gerçekleşmesi için olanak sağlayan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Arif Yılmaz başta olmak üzere, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç Dr. Dursun Ali Şahin Ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Pergel'e, canlı yayın ve ameliyat esnasında emeği geçen tüm teknik ekip ve personele teşekkür ederiz.

http://www.endokrincerrahisi.org/icerik.php?id=87&random=[RAND ]

TOPLANTI PROGRAMI
09.00‐09‐30 Açılış
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz’ın konuşması
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Keskin’in konuşması Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Şenyürek’in konuşması

09.30‐12.30 Panel ve interaktif tartışma
Moderatörler:
Prof Dr. Akif Cinel, Prof. Dr. Ekrem Algül
Konuşmacılar: Prof. Dr. Adnan İşgör,Prof. Dr. Yasemin Şenyürek,Prof. Dr. Yusuf Bükey Tiroid nodüllerine yaklaşım Prof. Dr. Yasemin Şenyürek
Zor tiroidektomi Prof. Dr. Yusuf Bükey
Tamamlayıcı tiroidektomi Prof. Dr. Adnan İşgör
İnteraktif tartışma

12.30‐13.30 Öğle Yemeği

13.30 ‐ Tiroidektomi : ameliyathaneden toplantı salonuna canlı yayın

Tiroidektomi sırasında rekürren sinirin bulunması, sinir monitorizasyonu,damar mühürleme sistemlerinin kullanılması hakkında pratik bilgilendirme

Tiroit Okulu Gaziantep Toplantısı (18 Nisan 2012)

GAZİANTEP TİROİD OKULU: ACI KAYIBIMIZ NEDENİYLE PROGRAM TAMAMLANAMADI

18 nisan 2012 de Gaziantep’te yapılması planlanan 3. Tiroid Okulu toplantısı çok acı bir olayın ertesine rastlamıştır. 17 Nisan 2012 de genç meslektaşımız Göğüs Cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan menfur bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle 18 Nisanda gerçekleşen toplantının programını tamamen değiştirerek kısa bir toplantıdan sonra Endokrin Cerrahisi Derneğini temsilen meslektaşımızın cenaze törenine katıldık. Bu menfur saldırıyı dernek olarak şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

Tiroid Okulu Kars Toplantısı (28 Şubat 2012)

PROGRAM

08.30 Açılış ve Kayıt

Prof.Dr.Neşet Köksal Kafkas Ünv. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Prof.Dr.Sami Özcan Kafkas Üniversitesi Rekt.rü

Prof.Dr. Adnan İşgör Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı

09.00‐10.30 Moderatör: Prof.Dr.Adnan İşgör

09.30‐09.45 Tiroid Ultrasonografisi:Bulgular ve beklentiler. Doç.Dr.Gamze Kılıçoğlu

9.50‐10.05 İİAB ‘de Bethesda 2007 sınıflaması ve yorumu Prof. Dr. Yersu Kapran

10.10‐11.00 Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde bölgesel sorunlar, Olgu sunumları

ve interaktif tartışma. Prof.Dr. Neşet Köksal

Tartışmacılar: Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Yersu Kapran, Prof.Dr.Fatih Mehmet

Avşar, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Fatih Tunca,

11.00‐13.00 Moderatör: Prof.Dr.Adnan İşgör

Canlı ameliyat yayını ve interaktif tartışma.

13.00‐14.00 Öğle yemeği

14.00‐16.00 Moderatör: Prof.Dr.Neşet Köksal

Canlı ameliyat yayını ve interaktif tartışma.

16.00‐17.00 Moderatör: Prof.Dr.Yasemin Giles

Sorunlar, Sorular, Cevaplar.

17.00 Kapanış

19.00 Akşam Yemeği

http://endokrincerrahisi.org/icerik.php?id=73&random=[RAND ]

Tiroit Okulu Erzurum Toplantısı (06 Ocak 2012)

Endokrin Cerrahisi Derneği’nin yurt içinde endokrin cerrahisi ile uğraşan genel cerrahlar veya cerrah adaylarının aynı platformda pratik ve teorik bilgilerini paylaşarak bilimsel standartı yükseltmeyi amaçlayan TİROİD OKULU’NUN ilk toplantısı Erzurum’da dernek başkanı Prof. Dr. Adnan İşgör, TİROİD OKULU eğitim komisyonu üyeleri Prof Dr. Tarık Terzioğlu, Prof. Dr. Yasemin Giles ve Doç. Dr. Fatih Tunca ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Güngör Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay eşliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda önce tiroid nodüllerinde takip ve cerrahi endikasyonları ile ilgili güncel sorunlar interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Katılımcılar da kendi takip ve tedavi ettikleri olgularda cerrahi tedavi endikasyonu koyma konusundaki zorluklar veya bölge şartlarında takip ve tedavide yaşanan sorunları dile getirmiş ve ortak bir tartışma platformunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Daha sonra multinodüler toksik guatrlı bir olguda total tiroidektomi uygulanmış ve ameliyat canlı yayınla toplantı salonuna iletilmiştir. Ameliyat esnasında total tiroidektomi prensipleri ve ameliyatın önemli aşamaları interaktif bir şekilde katılımcılar ile paylaşılarak ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programının amacı teorik olarak bilimsel standartı yükselmek fakat aynı zamanda da pratikte kullanılan yeni teknolojilerin paylaşılması, bu yeni yöntemlerin yurt içinde endokrin cerrahisi uygulanan tüm merkezlerde tanıtılması, yaygın ve başarılı olarak kullanılır hale gelmesidir. Bu kapsamda toplantının ameliyat evresinde tiroidektomi esnasında rekürren sinir yaralanma riskini azaltmak için kullanılan sinir monitorizasyonu ve ayrıca kanama riskini ve ameliyat süresini azaltmak amacıyla kullanılan damar mühürleme sistemleri kullanılmış ve bu sistemlerin intraoperatif kullanımı ile ilgili interaktif bilgilendirme ve paylaşım yapılmıştır. Endokrin Cerrahisi Derneği Eğitim komisyonu olarak ilk toplantımızda tüm teknik hazırlıklarını yaparak toplantının başarılı şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayan ve mükemmel ev sahipliği yapan Erzurum Atatürk Üniversitesi ve üniversite öğretim üyeleri Prof. Dr. Güngör Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay’a teşekkür ediyoruz. Dernek eğitim komisyonu başarılı bir başlangıç yapan bu eğitim programının verimli bir şekilde devam etmesi için endokrin cerrahisi ile ilgilenen genel cerrahların talepleri doğrultusunda eğitim toplantılarının zamanı,yeri ve içeriği ile ilgili bir program yaparak bu eğitimin etkin olarak devam etmesini amaçlamaktadır.
Prof Dr. Tarık Terzioğlu
Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
Doç. Dr. Fatih Tunca

http://www.endokrincerrahisi.org/icerik.php?id=70&random=[RAND ]