e-Kılavuz / e-Makaleler

Proflaktik Santral Disekisyon
Ashok R. Shaha, MD
Çevirenler:
Dr. Yalın İşcan*, Dr. Yasemin Giles*
* İÜTF Genel Cerrahi ABD
SURGERY dergisinin Aralık sayısı "American Society of Endocrine Surgeons" derneği yıllık toplantısında sunulan makaleleri kapsar. Bu sayı endokrin hastalıkları ile ilgili en iyi bilgi kaynaklarından biri olup, son yıllarda, tiroid kanseri tedavisi ile ilgili incelikleri de içermektedir. Daha önceleri tiroid kanseri ile ilgili tartışma tiroidektominin genişliği (total tiroidektomi veya daha sınırlı girişimler) üzerinde yoğunlaşmıştı. Güncel tartışma konusunun ise esas merkezi ise santral ve lateral lenf gangliyonlarının cerrahi tedavisidir.
Devamı için tıklayınız.


Rutin Diseksiyondan Beklenen İyileşme
Yasemin Giles* (Senyurek), Fatih Tunca*, Harika Boztepe**, Faruk Alagöl**, Tarık Terzioglu*, MD, Serdar Tezelman*
Çevirenler: Dr.Burçin Batman*, Dr. Yasemin Giles*
*İUTF Genel Cerrahi ABD **İÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma ABD
Bu çalışmada ilk girişim esnasında santral lenf diseksiyonu (SLD) yapılmamış olan papiller tiroid kanserli (PTK) hastalarda santral kompartman nüksü (SKN) ve mortalite oranları incelendi.
Bu amaçla Ocak 1988 ve Aralık 2002 tarihleri arasında PTK nedeniyle ameliyat edilen 343 hastanın kayıtları incelendi.Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 9 ± 4 yıl idi.
Devamı için tıklayınız.


Graves Oftalmopatisinde Risk Faktörleri
Risk Factors for Development or Deterioration of Graves’ Ophthalmopathy
Hazırlayanlar:
U.Deveci, M.Manukyan, A.Kebudi
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Graves oftalmopatisi (GO), yaşam kalitesini  ve görmeyi ciddi ölçüde etkileyen bir hastalıktır. Sınırlı tedavi seçenekleri ve  ciddi morbiditesi  erken dönemde önlenmesini gerektirmektedir. Kadın hastalarda daha sık görülen GO, erkeklerde daha ciddi seyretmektedir. GO hastaları ile GO’nun eşlik etmediği Graves hastaları arasında bazı genetik farklılıklar saptanmasına rağmen, önleme yöntemlerini ve GO riskini belirlemede yeterli genetik veri bulunmamaktadır. İleri görüntüleme yöntemleri, GO gelişiminde mekanik faktörlerin rolü olduğundan  şüphelendirmektedir. Sigara içiminin GO gelişimi ve progresyonu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Radyoaktif iyot alan sigara içicisi hastalarda, günde içilen sigara sayısı ile orantılı olarak GO daha yüksek sıklıkta görülmektedir.
Devamı için tıklayınız.


Diferansiye Tiroid Kanseri Tedavisinde ATA Kılavuzu Önerileri
Hazırlayan:
Dr. Erkan Öztürk 
Amerikan Tiroid Derneği (ATA), tiroid nodüllerine ve diferansiye tiroid kanserlerine karşı tanı, tedavi ve takip prensipleri konularında ilk kılavuzunu yayınladıktan sadece 3 yıl sonra, aynı kılavuzu revize ederek Kasım 2009 tarihinde Thyroid Dergisinde yayınlamıştır. Bu kılavuz okuyucularına hızla biriken literatür bilgileri ışığında, tiroid nodülleri ve diferansiye tiroid kanserlerinde tanı ve tedavi yöntemleri için güncel bilgileri derlemektedir. Ayrıca yüksek kaliteli çalışmaların bilimsel kanıtları ışığında optimal yönetim stratejilerini geliştirmek için öneriler içermektedir.
Devamı için tıklayınız.


Primer Hiperparatiroidi Operasyonu Sonrası Hangi Semptomda İyileşme Beklenebilir?
Hazırlayan:
Dr. Nuh Zafer Cantürk
Bu makalenin amacı, primer hiperparatiroidizmin (pHPT) tek tedavisinin, sorumlu paratiroid bezlerin operatif rezeksiyonu olduğu anlaşıldığından, hangi pHPT hastalarının paratiroidektomiden (PTx) klinik fayda sağlayacağına dair bilgi vermektir.
Devamı için tıklayınız.