Yönetim Kurulu

   
  Başkan
Dr. Mehmet Hacıyanlı
 
Başkan Yardımcısı
Dr. Özer Makay
Genel Sekreter
Dr. Ahmet Cem Dural
Sayman
Dr. Nurcihan Aygün
 

Üye
Dr. Yasemin Giles Şenyürek
Üye
Dr. Fatih Tunca
Üye
Dr. Recep Gökhan İçöz
     
Üye
Dr. Ali Uğur Emre
Üye
Dr. Serkan Teksöz