Yönetim Kurulu

   
  Başkan
Dr. Recep Gökhan İçöz
 
Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Hacıyanlı
Genel Sekreter
Dr. Ahmet Cem Dural
Sayman
Dr. Mehmet Uludağ
 

Üye
Dr. Yasemin Giles Şenyürek
Üye
Dr. Fatih Tunca
Üye
Dr. Özer Makay
     
Üye
Dr. Ali Uğur Emre
Üye
Dr. Serkan Teksöz