TİROİD OKULU RİZE TOPLANTISI

Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid okulu 13 Eylül 2012 tarihinde Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Rize Dedeman Oteli toplantı salonunda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Toplantı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz’ın konuşması ile açıldı. Prof. Dr. Arif Yılmaz tarafından Endokrin Cerrahisi Derneği üyeleri Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Adnan İşgör ve Prof. Dr. Yusuf Bükey’e ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Keskin tarafından ise Genel Cerrahi Anabilim Dalı üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Şahin’e plaket verildi. Toplantıda çevre illerden de yüksek katılım ile birlikte 53 katılımcı yer aldı. Toplantının ilk 3 saatlik teorik bölümüne moderatör olarak KATÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Çalık ve Prof. Dr. Mithat Kerim Aslan katıldı. Bu bölümde Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Adnan İşgör ve Prof. Dr. Yusuf Bükey tarafından tiroid nodüllerinde tanı ve cerrahi tedavi açısından yaklaşım, tamamlayıcı tiroidektomi ve zor tiroidektomiler konulu konuşmalar gerçekleşti. Ayrıca tiroidektomide rekürren sinir monitorizasyonu tekniği ile ilgili kısa bilgi verildi. Toplantının öğleden sonraki kısmında ise ameliyathaneden toplantı salonuna uydu aracılığı ile sağlanan yayın ile iki tiroidektomi olgusu katılımcılar tarafından canlı olarak izlendi. Ameliyat edilen her iki hastada da multinodüler guatr olup, birinde plönjan guatr mevcuttu. Her iki olguda da totale yakın tiroidektomi yapıldı. Ameliyat esnasında rekürren sinirler hem anatomik olarak bulundu ve takip edildi, hem de sinir monitorizasyonu ile rekürren sinirin bulunması görüldü. Tiroidektomide teknik olarak kolaylık sağlayan damar mühürleme sistemleri kullanıldı. Teorik eğitim ve ameliyat esnasında katılımcılardan gelen sorular çerçevesinde interaktif olarak tartışma ortamı oluşması verimli bir toplantı gerçekleşmesine olanak sağladı. Toplantının gerçekleşmesi için olanak sağlayan Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Arif Yılmaz başta olmak üzere, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç Dr. Dursun Ali Şahin Ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Pergel'e, canlı yayın ve ameliyat esnasında emeği geçen tüm teknik ekip ve personele teşekkür ederiz.