TİROİD OKULU ERZURUM TOPLANTISIEndokrin Cerrahisi Derneği’nin yurt içinde endokrin cerrahisi ile uğraşan genel cerrahlar veya cerrah adaylarının aynı platformda pratik ve teorik bilgilerini paylaşarak bilimsel standartı  yükseltmeyi amaçlayan TİROİD OKULU’NUN ilk toplantısı Erzurum’da  dernek başkanı Prof. Dr. Adnan İşgör,  TİROİD OKULU eğitim komisyonu üyeleri Prof Dr. Tarık Terzioğlu, Prof. Dr. Yasemin Giles ve Doç. Dr. Fatih Tunca ve Erzurum Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Güngör Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay  eşliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Geniş katılımla gerçekleşen toplantıda önce tiroid nodüllerinde takip ve cerrahi endikasyonları ile ilgili güncel sorunlar interaktif bir şekilde tartışılmıştır. Katılımcılar da kendi takip ve tedavi ettikleri olgularda cerrahi tedavi endikasyonu  koyma konusundaki zorluklar veya bölge şartlarında takip ve tedavide yaşanan  sorunları dile getirmiş ve ortak bir tartışma platformunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Daha sonra multinodüler toksik guatrlı bir olguda total tiroidektomi uygulanmış ve ameliyat canlı yayınla toplantı salonuna iletilmiştir. Ameliyat esnasında total tiroidektomi prensipleri ve ameliyatın önemli aşamaları interaktif bir şekilde katılımcılar ile paylaşılarak ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programının amacı teorik olarak bilimsel standartı yükselmek fakat aynı zamanda da pratikte kullanılan yeni teknolojilerin paylaşılması, bu yeni yöntemlerin yurt içinde endokrin cerrahisi uygulanan tüm merkezlerde tanıtılması, yaygın ve başarılı olarak kullanılır hale gelmesidir. Bu kapsamda toplantının ameliyat evresinde tiroidektomi esnasında rekürren sinir yaralanma riskini azaltmak için kullanılan sinir monitorizasyonu ve ayrıca  kanama riskini ve ameliyat süresini  azaltmak amacıyla kullanılan damar mühürleme sistemleri kullanılmış ve bu sistemlerin intraoperatif kullanımı ile ilgili interaktif bilgilendirme ve  paylaşım yapılmıştır. Endokrin Cerrahisi Derneği Eğitim komisyonu olarak ilk toplantımızda tüm teknik hazırlıklarını yaparak toplantının başarılı şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayan ve mükemmel ev sahipliği yapan Erzurum Atatürk Üniversitesi ve üniversite öğretim üyeleri Prof. Dr. Güngör  Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay’a teşekkür ediyoruz.  Dernek eğitim komisyonu başarılı bir başlangıç yapan bu eğitim programının verimli bir şekilde devam etmesi için  endokrin cerrahisi ile ilgilenen genel cerrahların talepleri doğrultusunda eğitim toplantılarının zamanı,yeri ve içeriği ile ilgili bir program yaparak bu eğitimin etkin olarak devam etmesini  amaçlamaktadır.

ECD Eğitim Komisyonu
Prof Dr. Tarık Terzioğlu
Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
Doç. Dr. Fatih Tunca