6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongre Sunumları

24 Nisan 2013 PAZAR
 
Kongre açılış konuşması Dr Adnan İşgör
 
SALON A: TİROİD CERRAHİSİ YETERLİLİK KURSU
Kurs Direktörü: Prof Dr. Savaş Koçak
 
13.00-15.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Enis Yetkin
Total Tiroidektomi Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
Santral Boyun Disseksiyonu Prof. Dr. Nusret Korun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Birimi
Lateral Boyun Diseksiyonu: Klasifikasyon, Endikasyon ve Teknik Prof.Dr.Yusuf Bükey İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
 
15.30-17.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu
Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Nüks Prof.Dr.Serdar Tezelman İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tiroid Cerrahisinde Minimal İnvazif Girişimler Prof. Dr. Mete Düren
Robot-Assısted Transaksiller Tiroidektomi Prof. Dr. Mete Düren Prof. Dr. Mete Düren
Tiroidektomi Komplikasyonlarından Kaçınma Dr. Adnan İşgör
Tiroidektomi Komplikasyonlarında Hukuki Sorumluluk Dr. Ali Rıza Tümer
 
SALON B: LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ KURSU
Kurs Direktörü: Doç. Dr. Fatih Tunca
 
13.00-15.00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Tufan
Adrenal Gland Anatomi ve Fizyolojisi Doç. Dr. Türkay Kırdak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D Endokrin Cerrahi Birimi Nisan 2013, Antalya
Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Abd Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi
 
15.30-17.30
Moderatör: Prof. Dr. Emin Gürleyik
Laparoskopik Sol Adrenalektomi (Teknikte Kritik Noktalar) Doç. Dr. Yavuz Kurt Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, İstanbul
Tek İnsizyondan Laparoskopik Trans Abdominal Adrenalektomi Dr. Fatih Tunca İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Abd
 
18.30-19.00
Tiroid Cerrahisinin Dünü-Bugünü-Yarını Prof. Dr. Semih Baskan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
25 NİSAN 2013
 
SALON A
08.00-10.00: FORUM
Nonfonksiyonel nodüler hastalıkta ne zaman ve nasıl cerrahi?
(Ülke koşulları ile ATA klavuzu verilerinin uygunluğu da içerikte tartışılacak)
Moderatör: Prof. Dr. Adnan İşgör
Cerrahlar: Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, Doç. Dr. Gökhan İçöz
Patolog: Prof Dr. Yersu Kapran
Radyolog: Prof. Dr. Erkin Arıbal
 
Tiroidin Non Fonksiyonel Nodüler Hastalığı Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi ?  
Tiroid nodüllerinde radyolojik görüntüleme Dr. Erkin Arıbal
 
10.30- 11.20: KONFERANS:
Başkan: Prof. Dr. Özdemir Aktan
Diagnosis And Treatment Of Primary Hyperparathyroidism Geoffrey B. Thompson, Md Professor Of Surgery College Of Medicine, Mayo Clinic
 
11.20- 12.30: SEMPOZYUM
BAŞKANLAR: Prof. Dr. Nusret Korun, Prof. Dr. İskender Sayek
Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Dr.Orhan Demircan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Sekonder-Tersiyer Hiperparatiroidi Preoperatif Hazırlık-Postoperatif Bakım Dr. Mehmet Hacıyanlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
 
12.30- 13.30
Geçmişten Günümüze Tiroid Cerrahisi İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahi Birimi
 
13.30-14.00: KONFERANS:
BAŞKAN: Prof. Dr. Seher Demirer
Day-Case Surgery in Neck Endocrine Surgery R. Pandev, A. Kouizi, M. Belitova, D. Damyanov University Clinic Of Surgery, Section “Endocrine Surgery” University Hospital “Queen Johanna” – Isul Medical University Sofia
 
14.00-14.30: KONFERANS:
Başkan: Prof. Dr. Semih Baksan
Graves Hastaliği ve Nodüler Hipertiroidide Tedavi Leigh Delbridge President, International Association Of Endocrine Surgeons Professor And Head Of Surgery, The University Of Sydney
 
14.30-15.30 SEMPOZYUM
BAŞKANLAR: Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, Prof. Dr. Çetin Kotan
Hipertiroidide preoperatif hazırlık Doç. Dr. Tamer Akça
Komplikasyonları Önlemeye Yönelik Peroperatif Stratejiler Doç.Dr.Umut Barbaros İ.T.F. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 2013
Postoperatif Hipokalsemi Tedavisi Dr.Hakan Kulaçoğlu
 
 
16.00- 17.20 FORUM:
Diferansiye tiroid kanserine yaklaşım (Papiller, foliküler kanser, insidental kanser, tiroidektomi ve lenf bezi diseksiyonu genişliği, radyoaktif iyot ne zaman)
Moderatör: Prof. Dr. Mete Düren
Cerrahlar: Prof. Dr. Yeşim Erbil, Prof. Dr. Yasemin Giles, Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Serdar Özbaş
Patolog: Prof. Dr. Yersu Kapran
 
17.20- 18.00 KONFERANS:
Başkan: Prof. Dr. Yusuf Bükey
Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu Tekniği Leigh Delbridge President, International Association Of Endocrine Surgeons Professor And Head Of Surgery, The University Of Sydney
 
SALON B
 
14.00-16.00 SÖZLÜ BİLDİRİ I
1 Tek İnsizyondan Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz< Dr.Alper Şahbaz, Dr.Fatih Tunca, Dr.Yasemin Giles Şenyürek, Dr.Serdar Tezelman, Dr.Tarık Terzioğlu İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2 Laparoskopik Adrenalektomi: Uludağ Ünıversitesi Deneyimi Yavaşcaoğlu İ., Kordan Y., Gökçen K., Vuruşkan H., Oktay B. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3 Adrenal Kitlelerde Transperitoneal Yaklaşımla Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz Dr. Ebru Esen, Dr. S. İlksen Başçeken, Prof. Dr. Seher Demirer, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Prof. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Semih Baskan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
4 Laparoskopik Bilateral Transperitoneal Adrenalektomi Nihat Yavuz(*), Serkan Teksöz(*),İlknur Erenler Kılıç(*),Barış Bayraktar(*),Engin Hatipoğlu(*) Mete Düren (*), Sabri Ergüney(*),Yusuf Bükey(*), Pınar Kadıoğlu(**), Nurperi Gazioğlu (***). (*) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, (**)Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, (***) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı
5 Adrenokortikal Karsinom Tek Merkezin 10 Yıllık Deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi, Üroloji*, Patoloji** ve Biyoistatistik*** Anabilim Dalları, İzmir
6 Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Tecrübemiz Ayhan Koyuncu*,Mustafa Atabey*,Cengiz Aydın*,Ömer Topçu*,Atilla Kurt*,M.Emin Pekşen*,Fatih Kılıçlı**,H.Sebila Dökmetaş** *Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi Ad. **Cumhuriyet Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bd.
7 Laparoskopik Bilateral Transperitoneal Adrenalektomi Nihat Yavuz(*), Serkan Teksöz(*),İlknur Erenler Kılıç(*),Barış Bayraktar(*),Engin Hatipoğlu(*) Mete Düren (*), Sabri Ergüney(*),Yusuf Bükey(*), Pınar Kadıoğlu(**), Nurperi Gazioğlu (***). (*) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, (**)Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, (***) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı
9 Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde Hızlı Parat Hormon Ölçümü Yapmaksızın Uyguladığımız Minimal İnvazif Paratiroidektomiye Ait Sonuçlarımız Yrd. Doç. Dr. Aykut Soyder, Dr. Evrim Kallem, Prof. Dr. Serdar Özbaş, Prof. Dr. Şükrü Boylu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın
10 Paratiroidektomi Sonrası Kalsiyum Ölçümü Parathormon Ölçümünün Yerini Alabilir Mi? Murat Gönenç, Mahmut Doğan, Ahmet N. Turhan, Selin Kapan, Halil Alış Genel Cerrahi Kliniği Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Türkiye
11 Hiperkalsemik Krizde Klinik ve Patolojik Özellikler Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, Süleyman Öden 2, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Adnan İşgör 3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1- I. Genel Cerrahi Kliniği, 2- Iı. Genel Cerrahi Kliniği 3- Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
12 Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Klinik ve Biyokimyasal Bulguların Cerrahi Sonrası Normal Paratiroid Fonksiyonuna Etkisi Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Süleyman Öden 2, Adnan İşgör 3
13 Sekonder Hiperparatiroidi Nedeni ile Ameliyat Edilen Hastalarda Preoperatif Ultrason ve Sintigrafinin Yeri ve Önemi Melih Kara, Ebru Özdemir, Leyla Özel, Ibrahim Berber, Serdar Demiral, Fırat Demircan, Izzet Titiz T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14 Sekonder Hiperparatiroidizm Nedeni ile Yapılan Paratiroidektominin Yeterliliğinin İntraoperatif Parathormon Monitorizasyonu ile Değerlendirilmesi Melih Kara, Ebru Özdemir, Leyla Özel, Ibrahim Berber, Serdar Demiral, Fırat Demircan, Izzet Titiz T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
26 Nisan 2013 Salı
 
SALON A
 
08.00-08.40 KONFERANS
BAŞKAN: Prof. Dr. Tarık Terzioğlu
Surgical Approach to Locally
Invasive Thyroid Cancer
Henning Dralle, Md, Facs, Frcs Professor Of Surgery And Chairman Department Of Surgery, Medical Faculty, University Of Halle, Germany Henning.Dralle@Uk-Halle.De
 
08.40-09.20 KONFERANS:
BAŞKAN: Prof. Dr. Cumhur Arıcı
Reoperative Central Neck Surgery R. Pandev, I. Tersiev, M. Belitova, A. Kouizi, D. Damyanov University Clinic Of Surgery, Section “Endocrine Surgery” University Hospital “Queen Johanna” – Isul Medical University Sofia
 
 
09.20-10.00 SEMPOZYUM
BAŞKANLAR: Prof. Dr. Enis Yetkin, Prof. Dr. Ferit Taneri
Agresiv Tiroid Kanserleri
Az Diferansiye Tiroid Kanserleri Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Erzurum
Anaplastik Kanser Dr. Mehmet Ali Koçdor
Sistemik Metastazlı Tiroid Kanserlerine Yaklaşım Prof Dr Ayhan Koyuncu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
 
10.30- 11.10 KONFERANS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu
Ailesel medüller tiroid kanserinde tarama ve proflaktik cerrahi Prof.Dr.Serdar Tezelman İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 
11.50-12.30 KONFERANS
Oturum başkanı: Prof. Dr. Serdar Saydam
Long Term Follow-Up For Differentiated Thyroid Cancer: The Mayo Experience Geoffrey B. Thompson, Md Professor Of Surgery College Of Medicine, Mayo Clinic
 
12.30-13.30
12:20 – 13:05 Uydu Sempozyumu Yeni Ligasure Precise ile Bağlamasız Tiroidektomi Moderatör:Prof. Dr. Yusuf Bükey Konuşmacı:Prof. Dr. Murat Özcan
 
13.30-15.30 SEMPOZYUM
BAŞKANLAR: Prof. Dr. Selçuk Mercan
İnsidental Adrenal Kitlelerinde ve Adrenal Metastazlarda Güncel Değerlendirme ve Cerrahi Girişim Kararı Doç. Dr. Semih Görgülü Gata Genel Cerrahi Ad Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Ankara
Fonksiyonel Adrenal Kitlelerde Ameliyat Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık Dr. Ali Uğur Emre Zkü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad.
Adrenal Kitlelerinde Cerrahi Yaklaşım Dr. Fatih Tunca İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Adrenokortikal Karsinoma Cerrahi Bakış Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak Z.K.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.
 
16.00-18.00 SEÇKİN BİLDİRİ
BAŞKANLAR: Prof Dr. Abut Kebudi, Doç. Dr. Gürsel Soybir
1 3-Tesla Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonanslı Görüntüleme Malign Tiroid Nodülünü Tanımlayabilir Mi? Pınar Karakan, Özer Makay, Selen Bayraktaroğlu, Naim Ceylan, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji & Genel Cerrahi Anabilim Dalları İzmir
2 Papiller Tiroid Karsinomlu Olgularımızda Braf(V600e) Gen Mutasyon Analizi Klinik ve Patolojik Özellikler Neslihan Kurtulmuş, Mete Düren, Serdar Giray, Ümit İnce, Önder Peker, Özlem Aydın, M.Cengiz Yakıcıer, Ender Altıok, Halil Azizlerli Faruk M. Alagöl
3 Multinodüler Guatr Tedavisinde Cerrahi Seçenekler Arasında Subtotal Tiroidektomi Olmalı Mı? Dr.Şiyar Ersöz*, Dr.İlknur Kepenekçi*, Dr.Cevriye Cansız**, Dr.Serpil Dizbay Sak**, Dr.Seher Demirer*, Dr.Semih Baskan*, Dr.Savaş Koçak* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi *Genel Cerrahi Anabilim Dalı ** Patoloji Anabilim Dalı
4 Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Biyoistatistik A.D.
5 Primer Santral Diseksiyon Yapılmamış Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Tiroglobulin Düzeyi, Remisyon Oranı ve Radyoaktif İyod Dozu Üzerine Etki Eden Histopatolojik Faktörler Burçin Batman1, Yasemin Giles1, Fatih Tunca1, Serdar Tezelman1, Tarık Terzioğlu1, Harika Boztepe3,Yersu Kapran2 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
6 Primer Hiperparatiroidide Cerrahi Sonrası Normokalsemik Parathormon Yüksekliği Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Süleyman Öden 2, Adnan İşgör 3
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi;
1- I. Genel Cerrahi Kliniği, 2- II. Genel Cerrahi Kliniği
3- Medicalpark Göztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
7 Primer Hiperparatiroidide Preoperatif Lokalizasyon Yöntemlerinin Fokal Girişim Kararı Üzerine Etkisi Murat Akıcı1, Yasemin Giles Şenyürek1, Fatih Tunca1, Serdar Tezelman1, Refik Tanakol3, Artur Salmaslıoğlu4, Ayşe Mudun2, Tarık Terzioğlu 1 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı 3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 4 İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
8 Tek Bez Hastalığı İçin Konkordan Ultrasonografi-Sestamibi Bulguları Olan ve Minimal İnvaziv Paratiroidektomi Uygulanan Primer Hiperparatiroidili Hastalarda İntraoperatif Parathormon Ölçümünün Operatif Başarı Oranına Katkısı Mehmet Hacıyanlı1, Ayhan Koyuncu2, Hüdai Genç1, Mehmet Pekşen2, Nurullah Damburacı1, Onur Dülgeroğlu1, Cengiz Aydın2. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad.
9 Primer Hiperparatiroidizmin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Qpth Ölçümü Yardımıyla Minimal İnvaziv Radyoguıded Paratroidektomi (Mırp) & Minimal İnvaziv Tek Bez Eksplorasyonu (Mıtbe) Sonuçlarımızın Karşılaştırılması Ali İbrahim Sevinç1, Zekai Serhan Derici1, Recep Bekiş2, Tülay Canda3, Mehmet Ali Koçdor1, Serdar Saydam1, Ömer Harmancıoğlu1 1 Deutfh Genel Cerrahi Ad 2 Deutfh Nukleer Tıp Ad 3 Deutfh Patoloji Ad
10 Önkol Adele İçine ve Cilt Altına Yapılan Paratiroid Ototransplantasyonularının Sonuçlarının Karşılaştırılması Melih Kara, Ebru Özdemir, Leyla Özel, Ibrahim Berber, Serdar Demiral, Fırat Demircan, Izzet Titiz T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 SALON B

14.00-16.00
1 Basedow Graves Tanısı ile Tiroidektomi Uygulanan Hastalarda Nüks Oranı ve Nüksü Etkileyen Faktörler Gamze Çıtlak1, Yasemin Giles Şenyürek1, Fatih Tunca1, Serdar Tezelman, Sema Çiftçi2, Tarık Terzioğlu1 1istanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı
2 Hashimoto Tiroiditinin Papiller Tiroid Kanseri İnsidansı ve Histopatolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Yalın İşcan1, Yasemin Giles Şenyürek1, Fatih Tunca1, Serdar Tezelman1, Yersu Kapran2, Faruk Algöl3, Tarık Terzioğlu1 1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 3 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3 Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer Tıp A.D. *** M.E.Ü.T.F. Biyoistatistik A.D.
4 Konvansiyonel/ Ligasure Tiroidektomi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Elif Çolak, Nuraydın Özlem, Metin Kement, Sadık Keşmer
5 Loupe Büyütmeli / Konvansiyonel Tiroidektominin Sonuçlarının Karşılaştırılması Nuraydın Özlem1, Umut Yılmazyıldırım1, Eyüp Sabri Tezcan2, Alper Ceylan1, Sadık Keşmer Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 1 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2
6 Tiroid Cerrahisinde Hemostaz Sırasında Valsalva Manevrasının Trendelenburg Pozisyonuna Katkısı Nedir? Murat Özdemir, Özer Makay, Mutlu Ünver, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, Enis Yetkin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
7 Papiller Mikrokanserlerde Primer Lateral Lenfatik Tutuluma Neden Olan Faktörler Enver Kunduz1, Yasemin Giles Şenyürek1, Fatih Tunca1, Serdar Tezelman1, Harika Boztepe3, Yersu Kapran2, Tarık Terzioğlu1 1 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2 İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 3 İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
8 Endemik Bir Bölgede Tiroid Nodüllerinin Cerrah Tarafından Uygulanan Ultrasonografi ile Değerlendirilmesinin Tanı ve Cerrahi Tedavi Kararı Üzerine Etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre, Dr. Ayça Gültekin, Dr. Ufuk Tali, Dr. Mustafa Cömert Z.K.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.
9 Kronik Lenfositik Tiroidit ve Papiller Tiroid Karsinomu Arasındaki İlişki Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, Mehmet Uludağ 1, İsmail Akgün 2, Esin Kabul Gürbulak 2, Mehmet Velidedeoğlu 2, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Fevziye Kabukçuoğlu 3, Adem Akçakaya 2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; 1- I. Genel Cerrahi Kliniği, 2- Iı. Genel Cerrahi Kliniği 3- Patoloji Laboratuvarı
10 Minimal İnvaziv Paratiroidektominin Kozmetik Sonuçları Daha Mı İyi? Şafak Öztürk, Ozer Makay, Ayşe Kenger*, Övünç Aldemir**, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, Enis Yetkin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Ad, *Öçm Öğrenci Grup Başkanı ve **Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ad İzmir
11 Foliküler Adenom ile Papiler Karsinom İlişkisi M. Erikoğlu, B. Çolak, F. Aksoy, M. Çakır, Ş. Özer
12 Boyun Cerrahisi Sonrası Adezyonların Önlenmesinde Simvastatinin Rolü Dilek Işık, Özer Makay, Gökhan İçöz, Gülten Gezer, Yeşim Ertan, Ömer Özütemiz, Mahir Akyıldız, Mustafa Yılmaz, Enis Yetkin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi, Patoloji ve İç Hastalıkları Anabilim Dalları İzmir
13 Tiroidektomi Sonrası Dren Kullanımının Etkinliğinin Belirlenmesi: Prospektif Randomize Çalışma Dr.Uğur Deveci, Dr.Fatih Altıntoprak, Dr.Manuk Manukyan, Dr.Abut Kebudi, Dr. Melda Oltulu, Dr.Rahmi Çubuk, Dr.Neşe Yener
 
16.00-18.00 VİDEO PANELİ
Oturum başkanları: Doç. Dr. Ömer Cengiz
Total Tiroidektomi Ercüment Tarcan & Haluk Recai Ünalp İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Minimal İnvaziv Video Yardımlı Tiroidektomi Dr. Fatih Tunca, Dr. Serdar Tezelman İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Minimal İnvaziv Paratiroidektomi Prof. Dr. Mahir Akyıldız, Op. Dr. Özer Makay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Birimi
Paratiroid 4 bez eksplorasyonu Prof. Dr. Nusret Korun, Doç. Dr. Türkay Kırdak
Robot-Assisted Tiroidektomi Op.Dr Serdar Giray Prof. Dr. Mete Düren
Santral boyun diseksiyonu Prof. Dr. Yusuf Bükey, Op. Dr. Serkan Teksöz
Lateral boyun diseksiyonu Doç. Dr. Cihangir Özarslan, Op. Dr. Lütfi Doğan
Tamamlayıcı tiroidektomi Prof. Dr. Adnan İşgör, Doç. Dr. Mehmet Uludağ
Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu Prof. Dr. Tarık Terzioğlu Dr. Ali İlker Filiz