Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı Dershanesi - Müfredat

 
Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı için Müfredat
 
 
TİROİD
 
PARATİROİD
 
ADRENAL
 
GASTRO-ENTERO-PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER