Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı Dershanesi - Giriş

Sevgili Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı Adayları,

Bugün itibarı ile 2011 yılında kurulmuş olan e-dershanemizi güncellemiş bulunmaktayız. Temel amacımız sizi yeterlik sınavına hazırlamak olsa da zaman içerisinde, belli bir düzende size sunacağımız bültenler sayesinde değerli bir ‘endokrin cerrahisi kütüphanesi’nin oluştuğunu göreceksiniz. Bu bültenleri hazırlamak için, UEMS-DES’in (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği – Endokrin Cerrahisi Bölümü’nün) sınava hazırlanmak üzere önerdiği çalışma konularına uyan ve tarafımızca hazırlanan müfredata uygun hareket etmeye çalışacağız. Bu bültenlerde sizinle konu ile ilgili dokümanlar (ana kitap bilgileri – kanıt düzeyi yüksek makale - derleme) ve zaman zaman konularla ilgili sorulabilecek olası soruları paylaşmayı hedefliyoruz.

Başlarken, bu projenin müfredat içeriğinin omurgasını 2010 yılında oluşturan ve olgunlaştıran; e-dershanenin kurulmasında ve sürdürülmesinde desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu’na yeniden teşekkür etmek istiyoruz.

Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik sınavına hazırlanırken kurduğumuz e-dershanemizle her ne kadar ‘rehber olma’ görevini üstlenmiş olsak da adayların kendilerine bir ana kitap seçmeleri ve buradan da yararlanmaları önemlidir. Bu, sınava giren ve sınavı geçen tüm adayların ortak önerisidir. Bu kitaplardan başlıcaları şunlardır:

  1. Textbook of Endocrine Surgery (editörler: Clark, Duh ve Kebebew)
  2. Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands (editör: Randolph)
  3. McGraw-Hill Manuel Endocrine Surgery (editörler: Morita, Dackew ve Zeiger)
  4. Endocrine Surgery (editörler: Schwartz, Pertsemlidis ve Gagner)
  5. The Handbook of Endocrine Surgery (editörler: Sippel ve Chen)
  6. Manuel of Endocrine Surgery (editörler: Edis, Ayala ve Egdahl)

Hepinize ‘kolay gelsin!’ der, sınavda şimdiden başarılar dileriz!

Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı Dershanesi - Başvuru

Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlik Sınavı'na Hazırlık Toplantısı Sunumları

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği - Endokrin Cerrahisi Alt Grubu (UEMS-DES), Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Sınavı (EBSQ-ES)

Avrupa Endokrin Cerrahları Birliği (ESES)

Müfredat

Bülten I

Bülten II

Bülten III

Bülten IV

Bülten V

Bülten VI

Bülten VII

Bülten VIII

Bülten IX

Bülten X

Bülten XI