Prof. Dr. Geoffrey B. Thompson İle Röportaj

1. Dr Thompson niçin Endokrin Cerrahisi’ni seçtiniz? Başlangıçda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Daha Genel Cerrahi ihtisasımın ilk yıllarında Endokrin Cerrahisi alanında çalışmaya karar vermiştim. Asistanlık döneminde Profesör Dr Jon van Heerden ile çalışma şansım oldu ve onun bir eğitmen olarak büyük yeteneği benim Endokrin Cerrahisi’ni seçmemde en önemli etken oldu. Yaşadığım en önemli zorluk, benim Endokrin Cerrahisi yapmaya başladığım yıllarda bu alanda formal eğitim verebilecek klinik sayısının çok az olması nedeni ile uzmanlaşmanın oldukça çaba ve önemli bir zaman gerektirmesiydi. Tabii bu alanda kendinizi hastalara ve Endokrin Cerrahisi camiasına kabul ettirebilmeniz için çok çalışmak ve bilimsel makale yayın yapmanın gerekliliğide akılda tutulmalıdır.
 
 
2. Endokrin Cerrahisinin sınırları konusunda düşünceleriniz nelerdir? Örneğin Endokrin Cerrahları USG, İİAB yapmalılarmı yada postop dönemde hastalarını kendilerimi takip etmemliler?

Benim çalıştığım klinikte Endokrin Cerrahları İİAB yapmamalarını karşın hem preop dönemde hastalarını USG’lerini kendimiz yapıyoruz hemde postop dönemde hastalarımızı kendimiz takip ediyoruz. Ben genç Cerrahların bu becerileri kazanmaları gerektiğini postop dönemde hastalarını kendilerinin takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Benim Endokrin Cerrahlarından beklentim sadece iyi bir Endokrin Cerrahı olarak kalmamaları aynı zamanda çok iyi bir Cerrahi Endokrinolog olmalarıdır.
 
 
3.   Endokrin Cerrahisinin geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Cerrahinin bu uzmanlık alanında kariyer yapmak isteyen genç meslektaşlarımıza önerirmisiniz?

Oldukça parlak alduğunu düşünüyorum. ABD'de 15 civarında formal Endokrin Cerrahisi üst-ihtisası veren merkez mevcut. Bunun anlamı önümüzdeki 10-yılın sonunda yaklaşık Endokrin Cerrahisi konusunda eğitim almış yaklaşık 150 -cerrahın çeşitli merkezlerde çalışmaya başlayacağıdır. Günümüzde Endokrin Cerrahisi vakalarının yaklaşık % 75’I bu konuda uzmanlaşmamış Genel Cerrahlar veya Baş-Boyun Cerrahları tarafından yapılmaktadır. Gelecekte hem hastalar hemde Devlet ve Özel sigortalar bu konuda daha tecrübeli Cerrahlar ile çalışmak isteyeceklerdir. Bu nedenle ben, Endokrin Cerrahisi konusunda çalışmayı arzu eden meslektaşlarıma kesinlikle bu konuda uzmanlaşmayı kesinlikle öneririm. Geleceği aydınlık olarak görüyorum.
 
Çok teşekkür ederim.

---

Dr. Thompson'ın Türkçe özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...

Dr. Thompson'ın İngilizce özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız...