ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİ

Endokrin Cerrahisi Derneği, uluslararası endokrin cerrahi kongrelerinde sözlü bildiri sunacak olan meslektaşlarımıza burs vermektedir.

Burs koşulları:
 
1. Çalışma, Avrupa Endokrin Cerrahi Kongresi (ESES), Amerika Endokrin Cerrahi Kongresi (AAES) veya Uluslararası Endokrin Cerrahi Kongresi (IAES) kongrelerinden birinde kabul edilmiş ve sunulmuş olmalıdır.
2. Sunulacak çalışma Türkiye'de yapılmış olmalıdır.
3. Bildirideki diğer isimlerin onayı olmalıdır.
4. Başvuru sahibi (sunumu yapacak olan) dernek üyesi ve 40 yaşın altında olmalıdır.
5. Başka bir dernekten burs desteği olmamalıdır.
6. Burs tutarı 500 Euro karşılığı TL olarak ödenecektir.