Prof. Dr. Dimitrios Linos ile Röportaj

1-Kendinize örnek aldığınız endokrin cerrahı kimdir? Neden?

Kendime hep Dr. Jon van Heerden’ı örnek aldım. Kendisi sürekli yeni sorular üreten ve bu soruların çoğu yeni araştırmalara ve makalelere konu olan, endokrin cerrahi ameliyatlarında son derece titiz ve özenli bir akıl hocası idi. Knedimize bir akıl hocası seçerken bu özelliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

2-Bugüne kadar gördüğünüz, size en ilginç gelen ve sizi zorlayan olgu neydi?

Yaygın karaciğer metastazlı, sol adrenal kanser tanılı 23 yaşında bir kadın hastada primer tümöre radikal rezeksiyon yaptık. Ardından, takipte, ilginç bir şekilde karaciğer hastalığında iyileşme görüldü. Hasta şu an hayatta, 58 yaşında ve iyi durumda. Bu hasta, ne kadar ileri evre olursa olsun, cerrah olarak birşeyler yapabilme potansiyelimizin olduğunu ve asla ümidi kesmemiz gerektiğini öğretti.

3-Yetkin bir endokrin cerrah olmak için gereken cerrahi yeterlilik ve öğrenme eğrisi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Yetkin bir endokrin cerrahı olmak için deneyimli bir akıl hocasına ihtiyaç var. Bununla birlikte, çok sayıda tiroit, paratiroit ve adrenal olguyu ameliyat edip izlemeliyiz. Endokrin cerrahisi hakkında araştırma ve yayın üretme konusunda öz disipline mutlaka sahip olmak gerekir.

4-Büyük şehirler dışında çalışan meslektaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?

İmkanların el verdiği ölçüde, yılda en az 1-2 ay süre ile yoğun bir akademik merkezde bulunmaları bu açıdan faydalı olacaktır. Bu merkezlerde iyi bir akıl hocasının gözetiminde, mümkün olan en çok sayıda endokrin cerrahisi vakasında gözlem ve pratik yapmalarını tavsiye ederim.