İONM Kursları

"Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı"

"Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu: Standardizasyon ve Kliniğe Katkısı" kursu 7 Ekim 2017 günü Endokrin Cerrahisi Derneği ve Namık Kemal Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile Tekirdağ Namık Kemal Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konfrerans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonunun standart uygulamaları, karşılaşılabilecek teknik sorunlar ve monitörizasyonun tiroidektomiye katkıları Tekirdağ ve çevre illerden gelen meslektaşlarımızın katılımıyla ayrıntılı olarak tartışıldı. Endokrin Cerrahisi Derneği olarak toplantıya ev sahipliği yapan başta Dr. Sibel Özkan Gürdal olmak üzere Namık Kemal Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndaki tüm öğretim üyelerine teşekkür ederiz.

       

       

       

       

   "Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu: Standardizasyon ve Problem Çözümü" Kursu

Endokrin Cerrahisi Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu: Standardizasyon ve Problem Çözümü” kursu, 25 Mart 2017 tarihinde gerçeklieştirildi.

Kursun, intraoperatif nöromonitorizasyon (İONM) konusunda hocalarımız tarafından yönetilen ve yapılan sunumların ardından kursiyerlerin interaktif katılımı ve bilgi alışverişi ile zenginleşerek, tiroid cerrahisinde İONM ile ilgili farkındalığı ve temel prensipleri edindirme amacına büyük ölçüde ulaştığı inancındayız. Sunumların ardından gerçekleştirilen canlı ameliyat yayını ile de verilen değerli teorik bilgiler, katılımcıların sorularıyla pekiştirildi.

Kursun gerçekleştirilmesinde sağladığı elverişli imkanlar dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi dekanı Dr. Türker Kılıç'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca kursumuza ilgi gösteren, değerli katkı ve sorularıyla bizi yönlendiren, olumlu geri bildirimler aldığımız değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor; İONM ile ilgili daha geniş kapsamlı projelerde buluşmayı ve birlikte çalışmayı umut ediyoruz.