İntraoperatif Nöromonitörizasyon (İONM) Çalışma Grubu

İntraoperatif Nöromonitörizasyon (İONM) Çalışma Grubu'nun kuruluş esaslarına ve grubun amacına ulaşmak için tıklayınız

Geçtiğimiz yıl, çalışmalarını koordine etmek için dernek yönetim kurulu tarafından oluşturulan yürütme kuruluna, Doç. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Özer Makay getirilmişti. Yürütme kurulu görevine devam etmektedir. 

Gruba üye olmak isteyen meslektaşlarımız ozer.makay@ege.edu.tr mail adresinden kayıt yaptırabilirler.

İONM Çalışma Grubu'nın ilk çok merkezli çalışması 17-19 Aralık 2015'te 1. Dünya İONM Kongresi'nde sunuldu. Bildiri için tıklayınız.

İONM Çalışma Grubu, ikinci çok merkezli çalışmasını belirledi: Başlangıç Amplitüd Değerinin Duyarlılığı – Retrospektif Değerlendirme (BADeDuR Çalışması). Olgu rapor formu için lütfen tıklayınız.

İONM Çalışma Grubu, Uluslararası İONM Çalışma Grubu'na brifing verdi. Brifing için tıklayınız.