Diyarbakır Tiroid Okulu: Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Toplantısının ardından

Endokrin Cerrahisi Derneği’nin geleneksel bölgesel programı olan Tiroid Okulu Diyarbakır’da yapıldı. Tiroid Cerrahisi’nde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu konulu program Endokrin Cerrahisi Derneği ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonu’nunda gerçekleşti. Toplantı başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Uludağ’ın, yerel organizasyonu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. M. Tolga Kafadar’ın yaptığı programa ilgi yoğun oldu. Diyarbakır ve çevre illerden 100’e yakın cerrahın katılımı ile gerçekleşti. 

Toplantıda İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu her yönüyle tartışıldı ve canlı ameliyat gerçekleştirlidi. Konuşmacı olarak Endokrin Cerrahisi Derneği’nden Prof. Dr. Mehmet Uludağ, Prof. Dr. Fatih Tunca, Prof. Dr. Ali Uğur Emre, Doç. Dr. Yalın İşcan, oturum başkanı ve panelist olarak Diyarbakır ve çevre illerden Prof. Dr. İbrahim H. Taçyıldız, Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Prof. Dr. Sadullah Girgin, Prof. Dr. Göktürk Maralcan,  Prof. Dr. Ali Uzunköy katıldı. Toplantının ilk bölümünde yapılan konuşmalarda tiroid cerrahisinde sinir anatomisi, cerrahi teknik, sinir monitörizasyonu prensipleri ve cerrahiye katkıları ayrıntılı olarak ele alındı. Konuşmaların ardından yapılan ve Prof. Dr. Mehmet Uludağ tarafından yönetilen panelde 2 olgu üzerinden tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu  her yönüyle tartışıldı. 

Programın son bölümünde Prof. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Yalın İşcan, Doç. Dr. M. Tolga Kafadar tarafından İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu klavuzluğunda uygulanan total tiroidektomi ameliyatı salona canlı olarak yansıtıldı. Ameliyat sırasında salonda moderatörlüğü Prof. Dr. Sadullah Girgin yaptı. Ameliyat sırasında salondaki katılımcıların soruları Prof. Dr. Fatih Tunca tarafından cevaplandı.