10. Avrupa Endokrin Cerrahları Birliği (ESES) Konferansı Ardından

Avrupa Endokrin Cerrahları Birliği (ESES)’in kongreleri ile dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlediği konferans bu yıl Almanya'nın Mainz şehrinde 300’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi. Üç gün süren konferansta ‘Tiroid, Paratiroid, Adrenal Bez Kanserleri ve Nöroendokrin Tümörler’ üzerine konsensüs taslakları ile ilgili oturumlar düzenlendi, konsensus metinleri yayımlanmadan önce katılımcıların son görüşü alındı. Sözel Bildiri oturumları, endüstri sponsorlu uydu toplantılar, Eurocrine veri kayıt sistemi oturumu, British Journal of Surgery Ödül oturumu gerçekleştirildi.

 

Ülkemizden 20’nin üzerinde katılımcı kongrede yer aldı, 23 adet poster sunumu gerçekleştirildi. Paratiroid Kanseri Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Özer Makay Paratiroid Kanseri Konsensus oturumunu yönetti.

 

Konferansın ilk gününde gerçekleştirilen Avrupa Endokrin Cerrahi Yeterlilik Sınavı’nda Prof. Dr. Özer Makay ve Prof. Dr. Serkan Teksöz jüri olarak görev aldılar. 28 adayın girmiş olduğu sınavda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Selen Soylu, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Nurcihan Aygün ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Hüsnü Aydın başarı göstererek Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazandı. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.