Endokrin Cerrahisi Derneği Paratiroidin Cerrahi Hastalıklarına Güncel Yaklaşım: Yanlışlar ve Doğrular Sempozyumu’nun ardından

Endokrin Cerrahisi Derneği, 8 Ekim 2022 tarihinde İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Meliha Terzioğlu Amfisi’nde Paratiroidin Cerrahi Hastalıklarına Güncel Yaklaşım: Yanlışlar ve Doğrular Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. 107 katılımcının katıldığı sempozyumda açılış konuşmalarını takiben sırası ile Primer Hiperparatiroidizmde Tanı ve Güncel Yaklaşımlar, Cerrahi ve Patoloji,  Klinik Yaklaşım, Persistan ve Rekürren Hiperparatiroidiye Yaklaşım oturumları gerçekleştirildi. Ardından Olgularla Paratiroidin Cerrahi Hastalıklarına Yaklaşım Paneli gerçekleştirildi. Sempozyumda emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ederiz.