Avrupa Endokrin Cerrahları Birliği (ESES) Literatür Derleme Grubu tarafından hazırlanan Makale Listesi ve Özetleri - 2022 (Ocak - Nisan)

Değerli Üyemiz,
 
Avrupa Endokrin Cerrahları Birliği - European Society of Endocrine Surgeons (ESES) Literatür Derleme Grubu tarafından hazırlanmış olan ve yeni yayınlanmış makale özetlerinin yer aldığı Ocak - Nisan 2022 dönemine ait bülten yayınlanmıştır. 
 
ESES Ocak - Nisan 2022 Makale Listesi ve Özetleri Bülteni için lütfen tıklayınız.