Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİ’NDEN

            Endokrin Cerrahisi Derneği’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 13:00’de İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok Binası, 1. Kat İSTEM toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi suretiyle yapılacaktır.

            Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 23 Nisan 2022 Cumartesi günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacağından Sayın Dernek Üyelerinin Genel Kurul toplantısına teşrifleri rica olunur.

                                                                                               

                                                                       YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

 • Açılış konuşması ve yoklama
 • Divan Heyetinin oluşturulması
 • Saygı duruşu
 • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunarak müzakere edilmesi
 • Denetim kurulu raporunun okunarak müzakere edilmesi
 • Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 • Gelecek dönem bütçesi görüşülerek onaylanması
 • Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 • Derneğe iktisadi işletme kurulması önerisinin tartışılması ve karar verilmesi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

28 Mart 2025