Görüntüleme (US/SESTAMIBI) Negatif Primer Hiperparatiroidiye Yaklaşım Sempozyumu

Endokrin Cerrahisi Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen İzmir Tiroid Okulu 11 Ocak Cumartesi günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Merkez Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

11 Ocak 2019 Cuma
Saat 08:00-13:00
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Merkez Konferans Salonu