Tiroid Okulu, Mersin'deydi!

Endokrin Cerrahisi Derneği, Tiroid Okulu Programı kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Mersin'de idi. Prof. Dr. Musa Dirlik, Prof. Dr. Koray Öcal, Prof. Dr. Tamer Akça ve Doç. Dr. Ahmet Dağ misafirliğinde gerçekleştirilen okulumuzda, tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu, tiroidektomi sonrası replasman tedavisi ve kılavuzlar eşliğinde nodüllere yaklaşım konularını sunumlar ve panel eşliğinde ele aldık.

İnteraktif katılımın yine yüksek olduğu okulumuzu canlı ameliyat yayını ile sürdürdük ve tiroidektomi ve intraoperatif nöromonitörizasyonu tüm yönleri ile tartıştık.

Mersin Üniversitesi'nin kıymetli öğretim üyelerine, Mersin ve çevresinden okulumuza katılan ve deneyimlerini aktaran tüm meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ederiz.