Ulusal Cerrahi Dergisi'ne Atıf Desteği

Endokrin Cerrahisi Derneği'nin de resmi yayın organı olan 'Ulusal Cerrahi Dergisi' desteğinizi bekliyor. Dergide yayınlanmış makalelere SCI ve SCI-E dergilerde atıf yapan Türk Cerrahi Derneği üyelerinden, atıf sayısı en fazla olan ilk 5 kişiyi ödüllendirecektir. Bu kişilerin 2018 Ulusal Cerrahi Kongresi kayıt ve konaklama masrafları Türk Cerrahi Derneği tarafından karşılanacaktır.