Genel Kurul İlanı

GENEL KURUL İLANI

ENDOKRİN CERRAHİSİ DERNEĞİNDEN

       Endokrin Cerrahisi Derneğinin Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 10:00 ’da İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblokları 1.Kat İSTEM toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi suretiyle yapılacaktır.

       Birinci toplantıda (16/04/2016) çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 30 Nisan 2016 Cumartesi günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle yapılacağından Sayın Dernek üyelerinin Genel Kurul toplantısına teşrifleri rica olunur.

                                                      YÖNETİM KURULU

 GÜNDEM:

  • Açılış konuşması ve yoklama
  • Divan Heyetinin oluşturulması
  • Saygı duruşu
  • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunarak müzakere edilmesi
  • Denetim kurulu raporunun okunarak müzakere edilmesi
  • Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
  • Gelecek dönem bütçesi görüşülerek onaylanması
  • Tüzük değişikliği önerisinin tartışılarak karara bağlanması
  • Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler

Kapanış