8. Tiroid Okulu Gerçekleşti

Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu’nun 8. toplantısı  01.04.2014 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Nejat Demircan’ın açılış konuşmasını takiben toplantıda nodüler guatrda cerrahi endikasyonlar, tiroidektomi komplikasyonlarını azaltmak için uygulanması gereken cerrahi prensipler ve sinir monitorizasyonu ile ilgili paneller yer aldı. Ayrıca canlı tiroidektomi ameliyat yayını esnasında toplantı salonu ile interaktif olarak güvenli tiroidektomi prensipleri , intraoperatif sinir monitorizasyonu uygulama tekniği ve sinir yaralanmalarını önlemek için sinir monitorizasyonunun katkısı paylaşıldı. Panellere Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Prof. Dr. Zuhal Erdem, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi  Anabilim Dalı’ndan , Doç. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak  ve Doç. Dr. Ali Uğur Emre, Endokrin Cerrahisi Derneği Tiroid Okulu’ndan ise Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek ve Doç. Dr. Fatih Tunca katıldı. Tiroid okulu toplantısının Zonguldak’taki organizasyonuna büyük emeği geçen ve içten bir misafirperverlikle Tiroid Okulu ekibini ağırlayan Doç.Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Doç. Dr. Ali Uğur Emre’ye, panellere katılan tüm öğretim üyelerine,tiroidektomi canlı yayını esnasında destek veren Op.Dr. Yalın İşcan ve Erkan Gök’e ameliyathane hemşire ve personeline ve sinir monitorizasyonu ekipman desteği için Surgimed firmasına teşekkür ederiz.

 
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERİSTESİ TİROİD OKULU PROGRAMI (01.04.2014)

9.00 - 09.30 Açılış
 
09.30 -1 0.30 PANEL
NODÜLER GUATRLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE CERRAHİ GİRİŞİMİN GENİŞLİĞİ
  Moderatör: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
  Tartışmacılar: Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Doç. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Zuhal Erdem
Öğrenim hedefleri
- Cerrahi yaklaşım açısından laboratuar ve görüntülemenin rolü
- İİAB hangi nodüllere yapılmalı?
- Cerrah İİAB yi nasıl yorumlamalı?
- Tiroidektomi endikasyonları ?
- Tiroidektomi ameliyatları tanımı
- Hangi hastalarda total/totale yakın tiroidektomi yapılmalı/hangilerinde  daha sınırlı cerrahi yapılabilir?
- Bilateral subtotal tiroidektomi geçerli bir kavram mı?
- Subtotal tiroidektomi sonrası nüks oranları
 
11.00-12.00 Canlı yayın total tiroidektomi ameliyatı (İntraoperatif sinir monitorizasyonu)
 
12.00-13.00  
 
13.00-14.00
TİROİDEKTOMİDE KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTAN PRE- VE INTRAOPERATİF STRATEJİLER
  Moderatör: Doç.Dr.Güldeniz Karadeniz Çakmak
  Tartışmacılar: Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Fatih Tunca, Doç. Dr. Ali Uğur Emre  
Öğrenim hedefleri  
- Tiroidektomi esnasında komplikasyon riskini arttıran faktörler
- Riskli hastada  cerrahi strateji
- Komplikasyon riskini azaltmak için optimal cerrahi teknik
- Sinir monitorizasyonunun tiroidektomiye katkısı
- Sinir monitorizasyonu her hastaya yapılmalı mı?
- Superior LS rutin uyarılmalı mı?
- Sürekli sinir monitorizasyonu