Erzurum Tiroid Okulu

Endokrin Cerrahi Derneği’nin yurt içi eğitim faaliyeti olan Tiroid Okulu’nun ilk toplantısı Ocak 2012’de Erzurum Atatürk Üniveristesi’nde yapılmıştı. Tiroid Okulu’nun 6. toplantısı 17.02.2014’de yine Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde bu kez paratiroid cerrahisi ile ilgili bir programla gerçekleştirildi. Toplantının teorik bölümünde primer hiperparatiroidide tanı ve görüntüleme yöntemleri,cerrahi yaklaşım şekilleri ve intraoperatif sorunlar ve tekniklerin irdelendiği bir panel yapıldı. Daha sonra ameliyathaneden toplantı salonuna canlı yayın sağlanarak paratiroid adenomu ve tiroid nodülleri olan bir hastada paratiroidektomi ve tiroidektomi ameliyatı yapıldı. Ameliyat esnasında rekürren laringeal sinir disekisyonu ve intraoperatif sinir monitorizasyonu uygulandı. Toplantıya İstanbul, İzmir ve Erzurum’dan olmak üzere geniş bir eğitimci kadrosu katıldı. Toplantıda eğitimci olarak Prof. Dr. Tarık Terzioğlu (VKV Amerikan Hastanesi), Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek(İÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı),Doç. Dr. Fatih Tunca (İÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı), Doç. Dr. Mehmet Hacıyanlı (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı) ve Doç. Dr. Özer Makay (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı), ve  Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden ise Prof. Dr. Güngör Akçay ve Prof. Dr. Müfide Akçay yer aldı. Toplantıya eğitimci olarak katılan tüm üyelerimize,  toplantının gerçekleşmesine olanak sağlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne ve  yakın ilgileri ve gayretleri ile toplantıyı en iyi şekilde organize etmek için uğraş veren Prof. Dr. Güngör ve Müfide Akçay’a  teşekkür ederiz. Ayrıca toplantı esnasında desteklerini esirgemeyen Johnson&Johnson firması bölge sorumlusu Cem Yıldırım ve Erdoğu Medikal’e teşekkür ederiz.   
 
Tiroid okulunun 7. ve 8. toplantıları Mart ve Nisan 2014’de sırasıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.  Her iki toplantının da ana konuları güvenli tiroidektomi prensipleri ve sinir monitorizasyonu olup teorik toplantı yanısıra canlı tiroidektomi ameliyatı yayını, intraoperatif rekürren sinir diseksiyonu ve sinir monitorizasyonu yapılması planlanmıştır.