Tiroid Okulu Toplantısı Gerçekleşti

Tiroid okulunun 5. toplantısı 6 Aralık 2012 tarihinde Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur gerçekleştirdi. Toplantının teorik kısmı interaktif olgu tartışmaları olup, teorik bölümde tartışmacı olarak Prof. Dr. Engin Ok, Prof. Dr. Gökhan İçöz, Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Doç. Dr. Alper Akcan, Doç. Dr. Fatih Tunca ve Doç. Dr. Özer Makay  katıldı. Teorik toplantıyı takiben Prof. Dr. Gökhan İçöz ve  Doç. Dr. Özer Makay tarafından yapılan total tiroidektomi ameliyatı ameliyathaneden toplantı salonuna canlı olarak yayın yapıldı. Ameliyat esnasında total tiroidektomi prensipleri ve sinir monitorizasyonu hakkında ameliyat esnasında canlı olarak bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantıyı onurlandıran Sayın Rektör Fahrettin Keleştimur’a, toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na, katılımları ile toplantımızı zenginleştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, Prof. Dr. Engin Ok ve Doç. Dr. Alper Akcan’a çok teşekkür ederiz.
 
Endokrin Cerrahisi Derneği Eğitim Komisyonu