Avrupa Endokrin Cerrahisi Yeterlik Dershanesi - Bülten XVIII

Herkese merhaba!
 
Onsekizinci bültemiz ile karşınızdayız! Bu bülten ile adrenal bez hastalıklarına ait son 3 konuyu işleyip bir sonraki bültende gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörleri ele almaya başlayacağız. UEMS-DES’in (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği – Endokrin Cerrahisi Bölümü’nün) yeterlik sınavı için oluşturulan müfredata göre bu bültende adrenal bez cerrahisinde preoperatif ve intraoperatif yönetimi ve postoperatif replasman tedavisini ele alacağız. İlgili metinlerin orijinal İngilizce özetlerine, müfredatta yer alan ilgili bölümü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu başlıklarla ilgili 5 dosya dershane üyelerine gönderilecektir.
 
Bir sonraki bültende görüşmek üzere! Kolay gelsin!