5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi

Değerli meslektaşlarımız,
 
Endokrin Cerrahisi Derneği’nin 2010- 2012 dönemi Yönetim Kurulu olarak, bu dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çalışmaları bilgilerinize sunmak istiyoruz.
 
Endokrin cerrahi, özellikle de tiroid cerrahisi, tüm dünyada genel cerrahinin temel uğraşı alanlarından biridir. Bir endemik guatr bölgesi olan ve tüm tiroid hastalıklarının çok yaygın olarak görüldüğü ülkemizde tiroid hastalıkları, modern cerrahinin ülkemizde kurulduğu günden bu yana genel cerrahi eğitiminin ve uygulamalarının önemli bir parçası olmuştur. Ülkemizde her genel cerrah, tiroid bezinin anatomisi, fizyolojisi, fizyopatolojisi, tiroid hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavisi ile ilgili büyük deneyim sahibidir.
 
Ülkemizde tiroid kanseri görülme sıklığında son yıllarda ortaya çıkan artış, henüz resmi istatistiklere yansımasa da, tüm meslektaşlarınmız tarafından gözlenmektedir. Endokrin Cerrahisi Derneği, gerek tiroid cerrahisinin ülkemizde genel cerrahinin özellikle önemli bir alanı olması, gerekse hastalığın görülmesindeki artış nedeniyle, 2010 – 2012 döneminde önceliği tiroid kanseri cerrahisine vermiştir. Bu nedenle Nisan 2011’de gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi’nin temel konusu tiroid kanseri ve cerrahi tedavisi olacaktır.
 
Kongremiz, her zaman olduğu gibi başta paratiroid ve adrenal cerrahisi olmak üzere, endokrin cerrahisinin diğer uğraşı alanlarını da kapsayacaktır. Kongrede bizlerle birlikte olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan değerli uluslar arası konuşmacıları kongre programı ile birlikte, kongre web sayfasından duyuracağız.
 
Endokrin Cerrahisi Derneği, tiroid cerrahisi konusunda bilgi ve deneyimini artırmak isteyen meslektaşlarımız için bir “Gezici tiroid cerrahisi okulu” oluşturacaktır. Yönetim kurlu üyelerinin de katılacağı bu süreçte, dileyen meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlara gidilecek, hem tiroid cerrahisinin teorik bilgileri gözden geçirilecek, hem de birlikte ameliyata girilerek pratik uygulama yapılacaktır.
 
21. yüzyılda bilgi paylaşımının en hızlı yolu olan internetten yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla oluşturulmakta olan “endokrin cerrahi e-iletişim çalışma grubu” tarafından çok yakında derneğimize ait bu web sayfasından web tabanlı eğitim ve tartışma platformu başlatılacaktır.
 
Yine web sayfamız aracılığıyla, hem olgu, hem de endokrin cerrahi ile ilgili yasal sorunlarınızı iletebileceğiniz bir danışma hattı oluşturulacaktır.
 
Derneğimiz üye sayısının artışı ile güçlenecektir. İzleyen elektronik postada sizlere üyelik formu iletilecektir.
 
Saygılarımızla,
Endokrin Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu
 
Başkan: Dr Adnan İşgör
II. Başkan: Dr Savaş Koçak
Genel Sekreter: Dr Mete Düren
Muhasip: Dr Serdar Tezelman
Veznedar: Dr Yasemin Giles