7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi Sunumları

23 Nisan 2015 Perşembe

SALON A
 
18.00-19.00
Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar Prof. Dr. Ali Rıza Tümer
 

SALON B

13.00-16.00
Açılış Sunumu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar
Sleeve Oturumu Prof. Dr. Mahir Özmen
Video Oturumu Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Cihan Uras, Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, Doç. Dr. Halil Alış
Biz Ne Yaptık?
Doç. Dr. Halil Alış
Neden MGB Tercih Ediyorum? Doç. Dr. Halil Coşkun
Roux-en-Y Gastrik Bypass vs. Mini-gastrik Bypass Doç. Dr. Yunus Yavuz
Gastrokutanöz Fistül Tedavisinde Bir Yenilik: Endoskopik Tıkaç  Doç. Dr. Volkan Genç
Sleeve Gastrektomide Kaçak Tedavisi (Nazojejunal Beslenme)  Prof. Dr. Koray Tekin
 

24 Nisan 2015 Cuma

SALON A
 
08.00-09.30
Kist Hidatik Cerrahisinde Batın içi Povidione-İodine Kullanımının Tiroid Hormonları Üzerine Etkisi Doç. Dr. Alpaslan Terzi
Nodüler Tiroid Hastalığı Yönetiminde Rutin Kalsitonin Bakısı Dr. Yiğit Türk, Dr. Özer Makay , Dr. Murat Özdemir , Dr. Gözde Ertunç , Dr. Batuhan Demir , Dr. Gökhan İçöz , Dr. Mahir Akyıldız, Dr. Mustafa Yılmaz
İntraoperatif Kortikosteroid Uygulamasının Tiroidektomi Sonrası Rekürren Laringeal Sinir Fonksiyonuna Etkisi Dr. Selçuk Özkan, Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre, Dr. Hamdi Bülent Uçan, Dr. Ali Gençoğlu, Dr. Gamze Yurdakan
Nodüler Tiroid Hastalığında Frozen Kesit İncelemenin Ameliyat Stratejisine Etkisi Dr. Selçuk Özkan, Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre, Dr. Hamdi Bülent Uçan, Dr. Ali Gençoğlu, Dr. Burak Bahadır
Tiroid Nodüllerinde TİRADS Skorlamasının Güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden , Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez
Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda MSKKM Nomogramının Değerlendirilmesi Op.Dr. Hüseyin Çelik, Op.Dr.Sabri Özden, Dr.Ahmet Erdoğan, Doç.Dr.Barış Saylam, Doç.Dr. Mesut Tez
Folliküler Neoplazide Lobektominin Yeri Dr. Ömer Uslukaya, Dr. Zübeyir Bozdağ, Dr. Ahmet Türkoğlu, Dr. Hatice Gümüş, Dr. Zafer Pekkolay, Dr. Arif Hamidi, Dr. Metehan Gümüş
Tiroid Hastalıkları Cerrahisi: Tersiyer Merkeze Ait 750 Olgunun Analizi Dr. Süleyman Büyükaşık, Dr. Ahmet Cem Dural, Dr. Cevher Akarsu, Dr. Muhammet Ferhat Çelik, Dr. Hürriyet Turgut, Dr. Murat Gönenç, Dr. Deniz Güzey, Dr. Halil Alış
Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Dr. Hamid Kabuli, Dr. A. Cem Dural, Dr. Cevher Akarsu, Dr. M. Gökhan Ünsal, Dr. İlkay Halıcıoğlu, Dr. Pınar Karakaya, Dr. Ravza Yılmaz, Dr. Halil Alış
Acil Cerrahi Girişim Gerektiren Endokrin Patolojiler: Erken Tanı & Hızlı Tedavi Dr. Cevher Akarsu, Dr. A. Cem Dural, Dr. M. Abdussamet Bozkurt, Dr. M. Ferhat Çelik, Dr. İlkay Halıcıoğlu, Dr. Murat Çikot, Dr. Ali Kocataş, Dr. Halil Alış
 
 
11.00-11.30
Bariatrik Cerrahide Uzun Dönem Sonuçları- Reoperasyonlar Prof. Dr. Ahmet Türkçapar
 
 
11.30-12.30
Obezite Cerrahisi Karşıt-Yandaş Görüş Doç. Dr. Rıza Kutaniş
 
 
13.30-15.00
SLN monitoring and Continuous Vagal monitoring Dr. Greg Randolph
 
 
15.30-16.15
Çok Yaşlı Hastada Hiperparatiroidizm Doç. Dr.Köksal Bilgen
 
 
17.00-18.30
Minimal İnvaziv Paratiroidektomi Opr. Dr. Bülent Çitgez
Santral Disseksiyon Uzm. Dr. İbrahim Ali Özemir
Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ümit Uğurlu
Lokal İleri Evre Tiroid Kanseri Uzm. Dr. İsmail Cem Sormaz
Laparoskopik Adrenalektomi Uzm. Dr. Ahmet Cem Dural
Robotik Adrenalektomi Doç. Dr. Özer Makay
 

SALON B

08.00-09.30
Paratiromatozis - Olgu sunumu Dr. Orhan Yalçın, Dr. Semra Günay, Dr. Arzu Akan, Dr. Çağlar Çakır, Dr. Mine Adaş, Dr. Tamer Özülker
Yeni Açılan Bir Tıp Fakültesinde Paratiroid Cerrahisi Deneyimimiz Dr. Musa Zorlu, Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, Dr. Ferit Kerim Küçükler, Dr. Mete Dolapçı
İntraoperatif Freehand SPECT Tekniği: Paratiroid Adenomlarının Lokalizasyonunun Belirlenmesi Dr. Özer Makay, Dr. Murat Özdemir, Dr. Aylin Oral, Dr. Tufan Gümüş, Dr. Zeynep Burak, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir’den Üç Merkezli Deneyim Dr. Murat Özdemir, Dr. Özer Makay, Dr. Tevfik Demir, Dr. Berk Göktepe, Dr. Kamil Erözkan, Dr. Barış Bingül, Dr. Yeşim Ertan, Dr. Hüsnü Buğdaycı, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
Minimal İnvaziv Paratiroidektomide ROLL Dr. Oğuz Uğur Aydın, Dr. Tuğba Şengezer, Dr. Seyfettin Ilgan, Dr. Serdar Özbaş, Dr. Banu Bilezikçi, Dr. Alptekin Gürsoy, Dr. Savaş Koçak
Cerrah ve Radyoloğun Birlikte Ultrasonografi Yapmasının Minimal İnvaziv Paratiroidektomiye Katkısı Dr. Ömer Uslukaya, Dr. Metehan Gümüş, Dr. Bekir Taşdemir, Dr. Cemil Göya, Dr. Faruk Kılınç, Dr. Abdullah Oğuz, Dr. Ahmet Türkoğlu, Dr. Zübeyir Bozdağ
Lokalize Edilemeyen Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Selektif Venöz Örneklemenin Yeri Dr. İlhan Gök, Dr. Cevher Akarsu, Dr. Ahmet Cem Dural, Dr. Aysun Erbahçeci Salık, Dr. Meral Mert, Dr. Aysel Koyuncu, Dr. Barbaros Erhan Çil, Dr. Halil Alış
Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Dr. A.Cem Dural, Dr. Cevher Akarsu, Dr. İlhan Gök, Dr. Aysel Koyuncu, Dr. Osman Köneş, Dr. Mehmet Karabulut, Dr. Selin Kapan, Dr. Halil Alış
Primer Hiperparatiroidide Postoperatif Parathormon Yüksekliği Dr. Ayhan Öz, Dr. Emre Bozdağ, Dr. Pınar Yazıcı, Dr. Feyza Yener Öztürk, Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Adnan İşgör, Dr. Mehmet Uludağ
Odaklanmış Cerrahi Girişim Uygulanan Primer Hiperparatiroidide Postoperatif Parathormon Düşüklüğü Dr. Emre Bozdağ, Dr. Ayhan Öz, Dr. Pınar Yazıcı, Dr. Feyza Yener Öztürk, Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Adnan İşgör, Dr. Mehmet Uludağ
 
 
09.30-10.00
Kime, Hangi Ameliyat? Dr. Mehmet Hacıyanlı, Dr. Nusret Korun, Dr. Serdar Özbaş, Dr. Fatih Tunca, Dr. Orhan Yalçın
 
 
11.00-12.30
Tiroit Nodüllerine Yaklaşım - Olgu Tartışması Dr. Adnan İşgör, Dr. Mete Düren, Dr. Seyfettin Ilgan, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Serdar Tezelman
 
 
13.30-15.00
Tiroid ve Paratiroid Cerrahisinde Preoperatif Hasta Hazırlığı Prof. Dr. Ali Uzunköy
Fonksiyonel Adrenal Kitlelerde Preoperatif Hazırlık Prof. Dr. Hasan Aydede
Bariatrik Cerrahide Preoperatif Hazırlık Doç. Dr. Özgür Fırat
 
 
17.00-18.30
Papiller Tiroid Kanserinde Ekstratiroidal Yayılımın Diğer Klinikopatolojik Özelliklerle İlişkisi Dr. Emre Bozdağ, Dr. Ayhan Öz, Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Bülent Çitgez, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
Medüller Tiroid Kanserli Hastalarda Klinik Deneyimimiz Dr. Savaş Baba, Dr. Sabri Özden, Dr. Barış Saylam, Dr. Umut Fırat Turan
Papiller Tiroid Kanserinde Karşı Paratrakeal Lenf Bezi Metastazı Gelişimi ile İlişkili Risk Faktörleri Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Emre Bozdağ, Dr. Bülent Çitgez , Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
AntiTg ve AntiTPO Pozitifliği Tiroid Kanseri için Potansiyel Prediktif Faktör Olabilir mi? Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Feyza Yener Öztürk, Dr. Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
Santral Bölge Diseksiyonunda Lenf Bezi Diseksiyon Genişliği ve Lokalizasyonunun Değerlendirilmesi Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Adnan İşgör, Dr. Mehmet Uludağ
Paratiroid lezyonlarında USG ve Sintigrafinin Karşılaştırılması Op. Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Barış Saylam,Op. Dr. Hüseyin Çelik, Op. Dr. Özgür Akgül,Op. Dr. Sabri Özden, Ass. Dr. Deniz Tikici, Ass. Dr. Umut Fırat Turan
Çocukluk Çağı Papiller Tiroid Kanserinde Braf V600e Mutasyonu İle Klinikopatolojik Özellikler Arasındaki İlişki Ve Nüks Oranı Üzerine Etkisi Dr. Ecem Nekay, Dr. Yalın İşcan, Dr. Abdülmuttalip Baysal, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Gülçin Yeğen, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
Klasik Varyant Ve Foliküler Varyant Papiller Tiroid Kanserinde Histopatolojik Özellikler Ve Uzun Dönem Sonuçların Karşılaştırması Dr. Ecem Nekay, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Yalın İşcan, Dr. Gülçin Yeğen, Dr. Pınar Fırat, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
Ciddi Komorbiditesi Olan Semptomatik Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Radyofrekans Ablasyon Sonuçları Dr. Firuz Gachayev, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Yalın İşcan, Dr. Arzu Poyanlı, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
 

SALON C

08.00-09.30
Metastazı Düşündüren Lezyonlarda Adrenalektomi: Görüntüleme Yeterli Mi? Dr. Özer Makay, Dr. Berk Göktepe, Dr. Murat Özdemir, Dr. ÖzgÜr Samancılar, Dr. Banu Yaman, Dr. Yeşim Ertan, Dr. Ruslan Hasanov, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
Adrenal Kitlelerin Değerlendirilmesi ve Cerrahi Yaklaşım Deneyimlerimiz Dr. Ayşe Gizem Ünal, Dr. Uğur Topal, Dr. İsmail Cem Eray, Dr. Kubilay Dalcı, Dr. Orçun Yalav, Dr. Gürhan Sakman
Büyük Adrenal Kitlelerde Laparoskopik Cerrahi Dr. Burak Kankaya, Dr. Cevher Akarsu, Dr. A. Cem Dural, Dr. M. Gökhan Ünsal, Dr. M. Abdussamet Bozkurt, Dr. Hakan Seyit, Dr. Meral Mert, Dr. Halil Alış
Robotik Adrenalektomi, Geleneksel Laparoskopik Yöntem ile Karşılaştırılması Dr. Özer Makay, Dr. Kamil Erözkan, Dr. Murat Özdemir, Dr. Varlık Erol, Dr. Osman Bozbıyık, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
Laparoskopik Surrenalektomi Deneyimlerimiz Dr. Bülent Çitgez, Dr. İsmail Akgün, Dr. Ayhan Öz, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Feyza Yener Öztürk, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
Total Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalsemi Üzerine Preoperatif Vitamin-D Düzeyinin Etkisi Dr. Canbert Çelik, Dr. Gül Dağlar, Dr. Savaş Baba, Dr. Cemil Yüksel, Dr. Sabri Özden, Dr. Tanju Tütüncü
Tiroid Cerrahisi Sonrası İnsidental Paratiroidektomilerde Hipokalsemi Gelişimine Etki Eden Faktörler Dr. Sabri Özden, Dr. Barış Saylam, Dr. Cemil Yüksel, Dr. Betül Bozkurt, Dr. Savaş Baba, Dr. Şerif Melih Karabeyoğlu, Dr. Tanju Tütüncü, Dr. Gül Dağlar
Total Tiroidektomiden Sonra Hipoparatiroidi Gelişen Hastalarda Paratiroid Fonksiyonunun Düzelmesi Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Adnan İşgör, Dr. Mehmet Uludağ
Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Dr. Mehmet Zeki Buldanlı, Dr. İbrahim Ali Özemir, Dr. Oktay Yener, Dr. İhsan Metin Leblebici, Dr. Turgut Tunç Eren, Dr. Hakan Baysal, Dr. Orhan Alimoğlu


25 Nisan 2015 Cumartesi

SALON A
 
08.00-09.30
En İyi Poster Bildiri Ödülü
Tiroid Papiler Mikrokarsinomlarda Santral Lenf Nodu Metastazına Etki Eden Faktörler Dr. Cemil Yüksel, Dr. Canbert Çelik, Dr. Gül Dağlar, Dr. Melih Şerif Karabeyoğlu, Dr. Mesut Tez
Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Dr. Özer Makay, Dr. Murat Özdemir, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Fatih Tunca, Dr. Mete Düren, Dr. Mehmet Uludağ, Dr. Mehmet Hacıyanlı, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Adnan İşgör, Dr. Serdar Özbaş, Dr. Zehra Özcan, Dr. Serdar Tezelman
Papiller Tiroid Kanserinin Cerrahi tedavisinde Patent Mavi Boya ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Op. Dr. Sabri Özden, Doç. Dr. Barış Saylam, Dr. İlknur Turan, Dr. Savaş Baba, Doç. Dr. Şerif Melih Karabeyoğlu, Doç. Dr. Betül Bozkurt, Doç. Dr. Tanju Tütüncü, Doç. Dr. Gül Dağlar
Tiroid Kanseri İnsidansında Değişim Süreci: 2005’den 2014’e Dr. Kamil Erözkan, Dr. Özer Makay, Dr. Murat Özdemir, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız, Dr. Mustafa Yılmaz
İnsidental Tiroid Kanseri: 711 Hastalık Bir Tiroidektomi Serisinin İncelenmesi Dr. Selahattin Vural, Dr. Uğur Can, Dr. Metin Kement, Dr. Levent Kaptanoğlu, Dr. Gülay Dalkılınç, Dr. Noyan İlhan, Dr. Muhammet F. Kündeş, Dr. Nejdet Bildik
Yaşlı ve Tiroit Kanserli Olgularımız Dr. Arzu Akan, Dr. Semra Günay, Dr. Özgür Yüzer, Dr. Orhan Yalçın
Paratiroid Cerrahisine Eşlik Eden İnsidental Papiller Tiroid Kanserleri Dr. Hamza Çınar, Dr. Gökhan Lap, Dr. Gökhan Selçuk Özbalçı, Dr. Kağan Karabulut, Dr. Ayfer Kamalı Polat, Dr. Mahmut Başoğlu, Dr. Cafer Polat
Papiller Tiroid Kanserinde Santral Lenf Nodu Diseksiyonunda Çıkan Lenf Nodu Sayısının Eşlik Eden Tiroidit veya Spesmende Timik Doku Varlığı ile İlişkisi Prof. Dr. Serdar Özbaş
Papiller Tiroid Karsinomunda Santral Lenf Nodu Diseksiyonu Prof. Dr. Serdar Özbaş
Papiller Tiroid Kanserinde Bilateralitenin Önemi Dr. Ayhan Öz, Dr. Emre Bozdağ, Dr. Evren Besler, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Bülent Çitgez, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
 

09.00-10.30
Tiroid Papiler Mikrokarsinomlarda Santral Lenf Nodu Metastazına Etki Eden Faktörler Dr. Gregory Randolph, Dr. Antonio Sitges-Serra, Dr. Yusuf Bükey, Dr. Tarık Terzioğlu, Dr. Adnan İşgör
 

11.00-12.30
Iatrogenic hypoparathyroidism: The 3 syndromes of post-thyroidectomy parathyroid failure Dr. Antonio Sitges-Serra
PTC Nodes-Size and Radiographic Preop Mapping and the ATA Dr. Greg Randolph
 

13.30-15.00
Iatrogenic hypoparathyroidism: The 3 syndromes of post-thyroidectomy parathyroid failure Prof. Dr. Ali Özdemir
 

15.30-17.30
Central neck dissection: an advance in the treatment of PTC Dr. Antonio Sitges-Serra
Tiroid Nodülünde Ameliyat Endikasyonları Ulusal Konsensus Oturumu
 

SALON B
 
08.00-09.30
İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam
İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Vokal Kord Fonksiyonları ve Foniatrik Parametreler Üzerine Etkisi: Sürekli Monitorizasyona Karşın Aralıklı Monitorizasyon Dr. İhsan Birol, Dr. Özer Makay, Dr. Kerem Öztürk, Dr. Murat Özdemir, Dr. Fatih Öğüt, Dr. Baha Sezgin, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı Dr. Özlem Gür, Dr. Mehmet Hacıyanlı, Dr. Turan Acar, Dr. Yusuf Kumkumoğlu, Dr. Selda Hacıyanlı, Dr. Erdinç Kamer
Süperior Laringeal Sinirin Eksternal Dalının Vokal Kord Adduksiyonu ve Yutma Fonksiyonuna Etkisi: Prospektif Klinik Çalışma Dr. Mehmet Uludağ, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Adnan İşgör
Riskli Tiroidektomilerde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Katkısı Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Adnan İşgör, Dr. Evren Besler, Dr. Mehmet Uludağ
İntraoperatif Sürekli Vagus Monitorizasyonunun Riskli Tiroidektomilerde Reküren Laringeal Sinirin Korunmasına Katkısı Dr. Mehmet Uludağ, Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Adnan İşgör
Yaş ve Cinsiyetin Vagal Ve Rekürren Larengeal Sinirin Normal Elektromyografik Verilerine Etkisi Dr. Firuz Gachayev, Dr. Yalın İşcan, Dr. İlker Özgür, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Superior Laringeal Sinirin Eksplorasyonuna Katkısı Dr. Nurcihan Aygün, Dr. Adnan İşgör, Dr. Mehmet Uludağ
Tiroidektomi Sonrası Yutma Fonksiyonları Etkileniyor Mu? Dr. Tufan Gümüş, Dr. Özer Makay, Dr. Sibel Eyigör, Dr. Kerem Öztürk, Dr. Zeynep Çetin, Dr. Baha Sezgin, Dr. Zeynep Kolçak, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
 

09.00-10.30
Adrenal Kortikal Kanser Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi Prof. Dr. Gürhan Sakman
Adrenokortikal Kanserler Açık Cerrahi mi - Laparoskpik mi? Doç. Dr. Serkan Teksöz
Total Adrenalektomi Yrd. Doç. Dr. B.Bülent Güngör
Adrenal (Korteks) Koruyucu Cerrahi Prof. Dr. Yavuz Kurt
 

11.00-12.30
Hipertiroidide Cerrahi Genişliği Yrd. Doç. Dr. Aykut Soyder
Subklinik Hipertiroidide Yönetim Uzm. Dr. Gül Dağlar
Yaşlılarda Hipertirioidi Yrd. Doç. Dr. Ali İbrahim Sevinç
Adrenal (Korteks) Koruyucu Cerrahi Prof. Dr. Yavuz Kurt
 

13.30-15.00
Tiroid Kanserinde Medikal Tedavi Prof. Dr. Mert Başaran
Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi - Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer
 

15.30-17.00
Akılcı İlaç Kullanımı - İlacım Ne Eksik, Ne Fazla! Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ümit Uğurlu
 

SALON C
 
08.00-09.30
Tiroidin 4 cm. ve Daha Büyük Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları Güvenli Mi? Dr. Adnan Özpek, Dr. Abdullah Şişik, Dr. Metin Yücel, Dr. Kemal Tekeşin, Dr. Mustafa Özbağrıaçık, Dr. Feyza Aşıkuzunoğlu, Dr. Gözde Kır, Dr. Gürhan Baş
Substernal Guatr Olgularında Tiroidektomi Sonuçlarımız Dr. Adnan Özpek, Dr. Abdullah Şişik, Dr. Metin Yücel, Dr. Kemal Tekeşin, Dr. Mustafa Özbağrıaçık, Dr. Onur Zambak, Dr. İlyas Kudaş, Dr. Fikret Ezberci, Dr. Gürhan Baş
Asistan Eğitim Sürecinde Tiroid Ameliyatlarının Zorluk Derecesi Önceden Tahmin Edilebilir Mi? Dr. Berk Göktepe, Dr. Özer Makay, Dr. Murat Özdemir, Dr. İhsan Birol, Dr. Ruslan Hasanov, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız, Dr. Mustafa Yılmaz
711 Hastalık Bir Tiroidektomi Serisininde Yanlış Negatif İnce İğne Aspirasyon Biopsili Hastaların İncelenmesi Dr. Selahattin Vural, Dr. Uğur Can, Dr. Metin Kement, Dr. Mehmet Eser, Dr. Levent Kaptanoğlu, Dr. Hasan Ediz Sıkar, Dr. Kenan Çetin, Dr. Muhammet Fikri Kündeş, Dr. Nejdet Bildik
Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ses Kalitesinin Damar Mühürleme Cihazları İle Yapılan Bağlamasız Tiroidektomi ve Konvansiyonel Teknik Arasında Karşılaştırılması: Cerahpaşa Deneyimi Dr. S. Sezgin Uludağ, Dr. Serkan Teksöz, Dr. Akif Enes Arıkan, Dr. Süleyman Demiryas, Dr. Özge Tarhan, Dr. H. Murat Yener, Dr. Yusuf Bükey, Dr. Murat Özcan
Tirotoksik Hastalarda Preoperatif Terapötik Plazma Değişimi: Ege Üniversitesi Deneyimi Dr. Ilgın Yıldırım Şimşir, Dr. İhsan Birol, Dr. Özer Makay, Dr. Murat Özdemir, Dr. Mehmet Erdoğan, Dr. Ahmet Gökhan Özgen, Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mahir Akyıldız
Substernal Guatr: 37 Hastanın Klinikopatolojik Özellikleri Dr. Volkan Doğru, Dr. Muhittin Yaprak, Dr. Direnç Yiğit, Dr. Alaaddin Aydın, Dr. Aybala Koptur, Dr. Cumhur Arıcı
Dev Nodüler Guatr Nedeniyle Opere Edilen Hastaların İncelenmesi Dr. Hamdi Özşahin, Dr. Gürkan Yetkin, Dr. Bülent Çitgez, Dr. Ayhan Öz, Dr. Mehmet Mihmanlı, Dr. Mehmet Uludağ
D Vitamini Eksikliğinin Total Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Riski Üzerine Etkisi Dr. Firuz Gachayev, Dr. Serhat Meriç, Dr. Yalın İşcan, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
Rekürren Laringeal Sinirin Anatomik Varyasyonları Dr. Emir Nekay, Dr. İsmail Cem Sormaz, Dr. Abdulmuttalip Baysal, Dr. Yalın İşcan, Dr. Fatih Tunca, Dr. Yasemin Giles Şenyürek, Dr. Tarık Terzioğlu
 

11.00-12.30
Kocaeli İlinde Obezite ve Bir Tedavi Alternatifi Olan Obezite Cerrahisi Farkındalığının Değerlendirilmesi Dr. Sertaç Ata Güler, Dr. Sertaç Kırnaz, Dr. Ezgi Uçar Taş, Dr. Oktay Yirmibeşoğlu, Dr. Tonguç Utku Yılmaz, Dr. Nihat Zafer Utkan, Dr. Nuh Zafer Cantürk
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Metabolik ve Hormonal Değişiklikler Dr. Varlık Erol, Dr. Cengiz Aydın, Dr. Levent Uğurlu, Dr. Emre Turgut, Dr. Hülya Yalçın, Dr. Fatma Demet İnce
Morbid Obezite Tedavisinde Kullanılan Endoskopik Gastric Balon Kullanılması Videoteknik Sunum Yard.Dr. Refik Bademci, Prof.Dr. Ediz Altınlı, Doç.Dr.Erol Eroğlu, Prof.Dr. Cemalettin Camcı


26 Nisan 2015 Pazar

SALON A
 
08.30-10.30
Sinir Monitorizasyonu Kursu: Neden İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu? Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı
Süperior Laringeal Sinir Monitorizasyonu Tekniği Doç. Dr. Mehmet Uludağ
Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunda Sürekli Vagus Uyarısı Medtronic (APS Prob) Doç. Dr. Mehmet Uludağ
Sürekli Vagus Monitörizasyon Tekniği - Dr Langer Cihazı İle Doç.Dr. Fatih Tunca
 

11.00-13.00
Sinir Monitorizasyonunda Elektrofizyolojik Verilerin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Mehmet Uludağ
Sinir Monitorizasyonunun Tiroidektomiye Katkıları Prof. Dr. Yasemin Giles Şenyürek
 

SALON B

08.30-10.30
Total Tiroidektomi Opr.Dr. Günay Gürleyik
Rekürren Sinir - Anatomi, Varyasyonlar, İdentifikasyon Prof. Dr. Tamer Akça
Nüks Tiroidektomilerde Strateji ve Teknik Opr. Dr. Selahattin Vural
Tiroid Cerrahisinde Risk Azaltım Stratejileri Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak
 

11.00-13.00
Lateral Boyun Diseksiyonunda Anatomi Ve Teknik Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı
 

SALON C

08.30-10.30
Laparoskopik Adrenalektomi Doç.Dr. Uğur Deveci
Zor Olgularda Adrenalektomi Uzm. Dr. İsmail Cem Sormaz
Robotik Cerrahi Doç. Dr. Özer Makay
Korteks Koruyucu Adrenalektomi Doç.Dr. Fatih Tunca