Yönetim Kurulu

   
  Başkan
Dr. Mehmet Uludağ
 
Başkan Yardımcısı
Dr. Fatih Tunca
Genel Sekreter
Dr. Özer Makay
Sayman
Dr. Serkan Teksöz
 

Üye
Dr. Recep Gökhan İçöz
Üye
Dr. Adnan İşgör
Üye
Dr. Mehmet Hacıyanlı
     
Üye
Dr. Serdar Özbaş
Üye
Dr. Yasemin Giles Şenyürek