TİROİT CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTORİZASYONU KURSU: STANDARDİZASYON VE PROBLEM ÇÖZÜMÜ

Dünyada ve ülkemizde tiroit cerahisinde intraoperatif sinir monitorizasyonu kullanımı giderek artmaktadır. Sistemin kullanımı sırasında en az sorunla karşılaşmak, en iyi sonucu almak, yeterli teknik bilgi, deneyim ve yöntemin standartlarını uygulamaktan geçmektedir. Sizleri Endokrin Cerrahisi Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi birlikteliğinde düzenlediğimiz intraoperatif sinir monitorizasyonu kursuna davet ediyoruz.

Dr. Adnan İşgör
Kurs Başkanı