İZMİR TİROİD OKULU

Endokrin Cerrahisi Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Genel Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen İzmir Tiroid Okulu 11 Ocak Cuma günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Merkez Konferans Salonu’nda yapıldı. GÖRÜNTÜLEME (US/SESTAMIBI) NEGATİF PRİMER HİPERPARATİROİDİ olgularına yaklaşım ve yeni görüntüleme yöntemleri tartışıldı. Programın gerçekleştirilmesinde katkıları dolayısı ile başta Prof. Dr. Mehmet HACIYANLI olmak üzere tüm İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Cerrahi Anabilim Dalı ekibine teşekkür ederiz.


           
           
           

15 Ocak 2019