GÖRÜNTÜLEME (US/SESTAMIBI) NEGATİF PRİMER HİPERPARATİROİDİYE YAKLAŞIM SEMPOZYUMU

Endokrin Cerrahisi Derneği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Cerrahi Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenen İzmir Tiroid Okulu 11 Ocak Cuma günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Merkez Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

11 Ocak 2019 Cuma

Saat 08:00-13:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi AEAH Merkez Konferans Salonu

Programa ekte ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2019