“PAPİLLER TİROİD KANSERİ’NDE SON GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU” ARDINDAN...

4 Haziran 2016 tarihinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda “PAPİLLER TİROİD KANSERİ’NDE SON GÜNCELLEMELER SEMPOZYUMU” gerçekleştirildi.

'Toplam 22 konuşmacı ve oturum başkanı ile 'papiller tiroid kanserindeki son güncellemeleri' ele aldığımız sempozyumumuza iştirak eden 121 katılımcı ile her oturumun bitiminde interaktif bilgi paylaşımı sağlandı.

Bu toplantının katılan meslektaşlarımız için verimli olduğunu ümit ediyoruz.

Katılımcılara ve kursun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

ECD Yönetim Kurulu

07 Haziran 2016